zaterdag 21 mei 2022

Oekraïners voelen zich gesteund door de Verenigdestaters, MAAR...!

De waardering voor die 'steun' blijkt uit een analyse van de Volkskrant (20 mei 2022)...

Die verwondert me ook niks, want een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking verkeert ook nog steeds in de veronderstelling dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog bevrijd is door de Verenigde Staten, terwijl juist de VS ons veroordeeld hebben tot de hongerwinter van 1944/45! Ze zijn alleen in Europa militair gaan "meehelpen", toen de Sovjet-Unie met grote snelheid "de Duitsers" op verbazingwekkende snelheid terugdrong naar het Westen en de VS vreesden dat de USSR heel West-Europa in zijn macht zou kunnen krijgen. Dat vonden ze niet zozeer erg omdat West-Europa dan onder het Sovjet-systeem zou zuchten, maar omdat ze dan hun afzetgebied in West-Europa kwijt zouden raken. Daarom hebben ze alleen Zuid- en Oost-Nederland "bevrijd" [juister is te stellen dat die delen van Nederland toen door het kapitalistische systeem bezet werden], zodat ze zo zo snel mogelijk Duitsland konden binnenvallen.

En de Marshall-"hulp" dan? Die was ook uitsluitend bedoeld om ons aan de "zegeningen" van het kapitalische consumisme te doen wennen. Die "hulp" werd ook driftig misbruikt, bijv. om de Nederlandse overheid onder druk te zetten om Indonesië los te laten, wat dan ook lukte. Helaas (voor de VS) kwam toen in Indonesië Soekarno aan de macht, en die was volgens de Verenigdestaatse interpretatie communistisch - "dus" een aanhanger van de USSR. Die moest dan ook verdwijnen - en vervangen worden door Suharto (zie Wikipedia, onder 'Staatsgreep') en het document Sukarno's Controntation with the United States: December 1964 - September 1965 uit het Verenigdestaatse National Security Archive.

De enorme bedragen die de Verenigdestaatse president Joe Biden nu uittrekt ten behoeve van de oorlog in Oekraïne (tientallen miljarden dollars!) moeten in dit verband gezien worden.
De VS zijn immers al vlak na de val van de Berlijnse muur in 1989 bezig met het uitbreiden van de NAVO tot aan de grenzen met Rusland, ondanks hun toezegging (na de opheffing van het Warschau-pakt) om de NAVO niet niet naar het Oosten uit te breiden, en ze willen maar wat graag ook Oekraïne in hun invloedssfeer trekken.
En het is bovendien mooi meegenomen dat door het sponsoren (en uitlokken - zoals ik op 15 februari dit jaar al schreef) van deze oorlog in Oekraïne de aandacht wordt afgeleid van de erbarmelijke binnenlandse sociale politiek in de VS.

En intussen zijn de "bevrijde" West-Europese landen uit dankbaarheid [?] als trouwe vasallen van de Verenigde Staten lid geworden van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, die in werkelijkheid niets anders is dan het Vreemdelingenlegioen van de Verenigde Staten. En uiteraard nemen zij dus vaak ook deel aan koloniale oorlogen van de Verenigde Staten, zoals (recentelijk) in Irak, Lybië, Afghanistan, en wordt ook steeds meer belastinggeld van de burgers der lidstaten verspild aan wapentuig. Ook Nederland (althans het Nederlandse Rutte-régime) wil nu gaan voldoen aan de NAVO eis van 2% van het Bruto Binnenlands Product voor het Ministerie van Oorlog (zie de NRC van gisteren).

Geen opmerkingen: