woensdag 25 mei 2022

Weg met de ondemocratische SER!

Vandaag wordt in de media (zie bijv. de Volkskrant) gesproken over een ideetje van de SER (Sociaal-Economische Raad) om problemen door het huidige personeelstekort op te vangen. Naast suggesties om de "regeldruk" te verminderen en de "kwaliteit van het werkgeverschap" te verbeteren, zouden de werknemers langer moeten gaan werken. In het onderwijs zou het daarbij gaan om "slechts 34 minuten meer" en in de zorg "48 minuten" (per dag, per week?), zoals eerder al berekend was door adviesbureau McKinsey.

Daarbij wordt helemaal voorbij gegaan aan het vele 'extra' werk (vaak onbetaald) van docenten, en de overbelasting van het zorgpersoneel gedurende de voorbije jaren, dat geacht werd tevreden te zijn met een paar minuutjes handgeklap en vage (en slechts gedeeltelijk verwezenlijkte) beloften van eenmalige uitkeringen. Alsof daarnaast iedereen zomaar meer kan gaan werken. Waarom zouden die mensen deeltijds werken? 


Ik vind trouwens dat de SER zijn langste tijd zeker al gehad zou moeten hebben. Met zijn corporatistische structuur is die club allesbehalve democratisch. Zij bestaat immers uit 11 leden namens de arbeidersklasse ("werknemers"), die bestaat uit vele miljoenen loonslaven; daarnaast zijn er 11 leden van de kapitalistenklasse (enkele honderden of wellicht een paar duizend "werkgevers") en 11 "kroonleden", die door "de koning" benoemd zijn, en dus beslist niet aan de kant van de arbeiders staan.

Hoe is het mogelijk dat in ons, volgens heel veel mensen "democratische", land de hele arbeidersklasse -die in feite dit land draaiend houdt- met 11 leden moet opboksen tegen 22 vertegenwoordigers van de kapitalistenklasse en de "machthebbers" (want de afgelopen jaren hebben me niet de indruk gegeven dat de koning erg veel affiniteit heeft met de arbeidersklasse...)?

Geen opmerkingen: