woensdag 3 oktober 2007

Druk op de PvdA

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte volgen hier enkele onderwerpen uit de Nieuwsbrief Ander Europa N° 13 van vandaag:

Op het PvdA-congres in Amsterdam aanstaande zaterdag zullen tenminste van twee kanten moties ingediend worden om het standpunt van de Tweede Kamerfractie over een referendum te herzien. Zowel de groep van Jacques Monasch als de Jonge Socialisten zullen moties van die strekking inbrengen. Ook de nieuwe PvdA-voorzitster Lilian Ploumen, wier verkiezing door het congres zal worden bekrachtigd, heeft zich uitgesproken voor een referendum.

Uit onderzoeken blijkt dat net als onder de Nederlandse bevolking ook onder de PvdA-achterban een ruime meerderheid voor een referendum is. Een heel groot deel daarvan (45%) vindt volgens onderzoek van Maurice de Hond zelfs dat de PvdA met een stem tegen een referendum kiezersbedrog pleegt.

Om die geluiden kracht bij te zetten zullen activisten van Wij Willen Referendum en anderen actie voeren bij het PvdA-congres. Door middel van het uitdelen van pamfletten en discussies met de congresgangers zullen ze pleiten voor een referendum.Actie: wij willen referendum bij PvdA-congres, zaterdag 6 oktober, RAI Amsterdam

Wij roepen iedereen die voor een referendum is op hieraan deel te nemen. Er zullen flyers aanwezig zijn. Verspreid deze oproep zo breed mogelijk.

Zaterdag 6 oktober, 9.30 uur voor de Forumzaal van het RAI-Congrescentrum, Europaplein Amsterdam.

De RAI is bereikbaar met tramlijn 4, via NS-Station Amsterdam RAI en vanaf de ringweg A10 via afslag S 109. [en met metro 50 vanaf station Sloterdijk en vanaf Centraal Station met metro 51]Het advies van de Raad van State

Het besluit van het kabinet om af te zien van een referendum over het nieuwe Europese verdrag en de beslissing van de PvdA-fractie om zich daarbij aan te sluiten, werden in belangrijke mate gebaseerd op het advies van de Raad van State. Zowel over het besluit van het kabinet als over dat van de PvdA-fractie is in de media uitvoerig bericht, maar aan het Raad van State-advies is maar weinig aandacht besteed. Dat is jammer, want een bestudering van dat advies maakt duidelijk dat daar een zeer zwakke onderbouwing onder zit en dat het vooral om een politiek advies gaat.
Lees hier het hele artikel.


Andere acties

In maart van dit jaar startten wij de petitie wij willen referendum. Precies een half jaar later, nadat het kabinet en de PvdA-fractie zich tegen een referendum hadden uitgesproken, werd een ander initiatief gelanceerd: de petitie Ook ik wil een referendum over het nieuwe Europese verdrag!. Deze nationale petitie wordt gesteund door de vijf oppositiepartijen SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en PVV. Het werd voor het eerst aangekondigd door SP-Kamerlid Harry van Bommel in Nova op 25 september.

Met enige moeite is het ons gelukt om met de initiatiefnemers in contact te treden en uiteindelijk is de afspraak gemaakt dat beide petities te zijner tijd gezamenlijk aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden. Daarvoor zullen de beide lijsten ondertekenaars aan een onafhankelijke instantie (notaris of accountant) worden voorgelegd om na te gaan hoeveel dubbele ondertekeningen er zijn en dus ook hoeveel unieke ondertekenaars er zijn. Dit aantal zal bij de aanbieding naar buiten worden gebracht. Er is dus niets op tegen om ook de andere petitie te ondertekenen, maar het heeft geen effect op het uiteindelijk te presenteren resultaat.

Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om op eigen kosten kleine advertenties/oproepen in bladen te plaatsen waarin opgeroepen wordt de petitie te tekenen. Dat is een uitstekend initiatief dat wat ons betreft navolging verdient!

U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief. Daar zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden.

Via info@wijwillenreferendum.eu kunt u op de inhoud reageren.

Geen opmerkingen: