donderdag 11 oktober 2007

Wachten op een nieuwe politieke moord?

De sympathieën van Theodor Holman zijn, veronderstel ik, wel bekend, en het is dus niet vreemd dat hij in de kwestie van de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali partij voor haar kiest.

Zijn suggestie dat het, bij onvoldoende beveiling, "wachten [is] op een nieuwe politieke moord" (Metro van vandaag), is echter behoorlijk naïef en het is ook absurd te verwachten dat zijn standpunt indruk zal maken.

Vermoedelijk verwijst hij naar de moorden op Theo van Gogh (op wiens website hij een regelmatige gast was) en Pim Fortuyn, maar hij verliest gemakshalve (?) uit het oog dat het Nederlandse régime al jarenlang niet wakker ligt van politieke moorden. Elke doodgeschoten Afghaan (of het nu een gewone burger is of een lid van de Taliban dat zich verzet tegen de onrechtmatige bezetting van zijn land) is het slachtoffer van een politieke moord. En je kunt zelfs stellen dat elke in Afghanistan gedode Nederlandse soldaat om politieke redenen opgeofferd is.

Ik denk dus dat Theodor, ook al vind ik dat hij gelijk heeft met zijn mening dat ieder Nederlands burger recht heeft op beveiling, van overheidszijde weinig instemming zal hoeven te verwachten - trouwens ook niet van de meeste Nederlanders: Bij de enquête op de website van de FNV was maar een gering percentage van de stemmers van mening dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor haar bescherming. Sterker nog: een overweldigend deel van de stemmers vindt dat Ayaan Hirsi Ali zelf maar voor haar beveiliging moet zorgen.

Daarbij wordt ongetwijfeld uitgegaan van het enge idee dat ze zelf voor haar veiligheidsproblemen gezorgd heeft door haar uitingen. Het doet dan helemaal niet ter zake of ik het met haar ideeën eens ben of niet. Iedereen moet -veilig!- zijn mening kunnen verkondigen - dat is een consequentie van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Wie het niet met een dergelijke mening eens is plaatse zijn/haar eigen mening daartegenover. En mocht er sprake zijn van strafbare uitingen, dan is er voorzien in de mogelijkheid om de rechter in te schakelen.

Een andere vraag is of de overheid van Ayaan Hirsi Ali misschien een soort 'inkomensafhankelijke eigen bijdrage' zou kunnen verlangen voor haar beveiliging, maar opmerkingen in die richting heb ik nog niet gehoord.

Geen opmerkingen: