maandag 8 oktober 2007

Ook in Duitsland kunnen ze er wat van...

Nadat de Duitse basis bij de Afghaanse stad Kundus met raketten is aangevallen, heeft de Duitse overheid te kennen gegeven dat deze aanval bedoeld was om de beslissing over de verlenging van de Duitse aanwezigheid in Afghanistan te beïnvloeden. Later deze week moet daarover namelijk een beslissing genomen worden. We hoeven echter niet ongerust te zijn, want het democratiseringsproces in Afghanistan is te belangrijk om door een terroristische aanval in gevaar te laten brengen. (Die Welt vandaag)

In Duitsland worden dus dezelfde onzin-argumenten gebruikt om de belangen van het kapitalisme te kunnen verdedigen als in Nederland (ook het régime van Angela Merkel kent haar plaats en taak als spreekbuis van George W. Bush, gods eigen "vredebrenger").

De enige werkelijk democratische optie (en niet alleen in Afghanistan) is alle legereenheden terug te trekken en de plaatselijke bevolking
zelf haar toekomst te laten opbouwen. Pas wanneer die bevolking vraagt om hulp is het tijd om te hulp te schieten, maar dan ook alleen die hulp te bieden waarom gevraagd wordt! Aangezien deze optie niet in het belang is van de olie-, wapen- en andere industrieën, zullen er nog heel wat soldaten opgeofferd worden ter ere van het kapitalisme.

We zullen ongetwijfeld binnenkort weer allerlei democratiseringshulp zien in Afrika. Het feit dat in dat werelddeel veel landbouwgrond is, die voor de teelt van koolzaad gebruikt kan worden (omdat we o-zo nodig per se auto moeten blijven rijden, ook als er geen benzine mee is) heeft daar beslist niks mee te maken. Toch? De plaatselijke bevolking moet dan maar gewoon wat minder eten - die mensen zijn toch gewend aan honger!...

Geen opmerkingen: