woensdag 10 oktober 2007

Hoe zat het ook weer met die gelijke dieren?

De dierlijke gelijkheid is een gegeven dat beslist al door tallozen waargenomen moet zijn voordat George Orwell zijn Animal Farm schreef, en dat zeker na de publicatie van zijn roman door nog tallozeren bevestigd is, waarschijnlijk mede omdat hij zo duidelijk geformuleerd had dat alle dieren weliswaar gelijk zijn, maar dat sommigen hunner 'natuurlijk' gelijker zijn dan anderen.

Dat geldt zeker niet in de laatste plaats ook in Nederland, het land dat volgens sommige blinde mijnpaarden nog steeds een gidsfunctie heeft, maar waar de mentaliteit van rond 1900 met rasse schreden aan het terugkeren is.

De laatste jaren levert de werkende klasse steevast in, omdat het slecht ging met de economie (volgens de Balkenbende); nu gaat het goed (zeggen ze) met de economie en desondanks moet de ruggegraat van de economie (de arbeidersklasse) nog steeds inleveren, al leveren ("dankzij" de medeplichtigheid van de PvdA aan het régime) de minima wat minder in dan "modaal" en hoger... althans qua salaris. De maxima zullen daar uiteraard niet veel van merken, want ook al zou hun salaris wat omlaag gaan, dan zorgen ze er wel voor dat dat gecompenseerd wordt met hogere bonussen en aandelenmanipulaties.

Ook de kliek die ervoor zorgt dat de arbeidersklasse nog steeds de wrange vruchten plukt van het kapitalisme (en gedeeltelijk ook van hun ondoordachte stemgedrag - al zullen we er wel nooit achterkomen of dat wellicht vervalst is met de onbetrouwbare stemcomputers die de laatste jaren gebruikt zijn), zorgt wel goed voor zichzelf. Het vorig Balkenkabinet heeft er al voor gezorgd dat de parlementariërs er intussen 30% bijgekregen hebben. Het huidige Balkenkabinet heeft ook de ministers een verhoging van voorlopig 10% toegeschoven (dat zou eigenlijk 30% moeten zijn, maar daar wordt verder een beetje vaag over gedaan).

Ook heeft het Balkenkabinetje ervoor gezorgd dat Beatrix komend jaar kennelijk € 100.000 meer kan uitgeven (zie mijn artikel Vakbonden, je weet nu wat je te doen staat! van 21 september dit jaar). Verder wordt al jaren lang het privé jacht van Hare Koninklijke Bea gratis onderhouden door Defensie (nouja, gratis voor Bea, uiteraard voor rekening van de belastingbetaler!) en volgens experts ook nog eens voor veel te veel geld -wie weet waar dat extra bedrag heen gaat mag het me vertellen!- (zie Elsevier van 16 augustus dit jaar).

Vandaag meldde het ANP (zie nevenstaand knipsel uit de Spits - klik voor een duidelijkere weergave twee maal op de afbeelding) hoe de kosten die de overheid (dus wij, de belastingbetalers) uittrekt voor het 'Koninklijk Huis' de pan uitvliegen, waarbij niet eens duidelijk is waar dat geld blijft, enz., enz.

Is het nou echt nodig zo'n dure familie Von Amsberg-Zur Lippe Biesterfeld nog eens extra te matsen? Met al het geld dat hun voorouders in o.a. Indonesië gevangen hebben, kunnen ze toch voorwaar wel hun eigen luxe kosten betalen. En als ze dat te duur vinden, dan zoeken ze toch gewoon iets anders? Bea heeft al AOW, dus voor het geld hoeft ze het niet te doen - en voor de rest is via een CWI best iets te vinden, desnoods via een of ander integratietraject.

Vaak wordt als argument gebruikt dat het 'koningshuis' belangrijk is voor 'onze' nationale eenheid. Maar als we dan per se een nationaal symbool menen nodig te hebben, waarom kiezen we daarvoor dan niet bijv. iemand als Desiderius Erasmus. Dat is tenminste een vaderlander zonder VOC- of ander bloed aan zijn vingers, en iemand waar toch niemand bezwaar tegen zal kunnen hebben (behalve misschien sommige christenfundamentalisten?).

1 opmerking:

Anoniem zei

Iets wat er zijdelings mee te maken heeft is de kop van Beatrix op de Euromunten. Landen met enige historie zoals Griekenland en Italie kiezen voor belangrijke symbolen; Finland kiest voor de natuur, maar landen als Nederland kiezen voor iets vluchtigs en vooral ook onbetekenends als het staatshoofd.

Ik had op de Nederlandse munten inderdaad ook Erasmus verwacht; en Rembrandt; Vermeer; Sweelinck (de componist); zelfs Wim Kan zou ik een plaats gunnen. Trouwens , ook op de Duitse en Belgische munten had ik wel wat anders verwacht dan die speknekken.

En misschien heeft Nederland die gidsfunktie nog steeds: ik vermoed dat heel de Europese "regering" wel graag terug zou willen naar 1900. (hoewel de propaganda dan lastiger zou zijn, zo zonder radio en TV)