maandag 22 oktober 2007

Is dit de toekomst van Europa?

Het lijkt wel alsof veel Nederlanders maar al te graag het verleden willen vergeten. Als je ziet hoeveel aanhang Geert Wilders, Rita Verdonk (en ook de VVD - laten we niet vergeten dat Bolkesteijn ook uit die partij afkomstig is) hebben, zou je niet denken dat men de lessen uit het verleden geleerd heeft. Ondanks allerlei vrome strevens over iets dat nooit meer vergeten mag worden, lijkt het niet (meer?) tot een groot deel van de bevolking door te dringen, dat de NSB ook begonnen is als een (soort van) politieke partij. Zie hoe gemakkelijk het 'leidend beginsel' van die club in de huidige situatie in te passen is:
Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is nodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsgroepen en het voorgaan van het algemeen (nationaal belang) boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang.
De beweging was in eerste instantie niet anti-semitisch, maar onder invloed van het 'lichtend' voorbeeld van Adolf Hitler werden er steeds meer anti-joodse standpunten ingenomen.Ik wil niet zeggen dat Wilders en Verdonk anti-joods zijn, maar als je 'joods' vervangt door 'islamitisch' of misschien is zelfs het woord 'niet-Nederlands' (eigenlijk 'niet-blank') al voldoende, is het niet moeilijk meer om parallellen te zien.

Deze verrechtsing is helaas geen exclusief Nederlands verschijnsel. Gisteren berichtte Reuters over 600 Hongaren, die loyaliteit zwoeren om Hongarije te beschermen. Volgens het bericht deden de leden in hun zwarte uniformen erg aan nazi's denken.

De Hongaarse Garde (Magyar Gárda) werd in augustus dit jaar (met steun van de extreem-rechtse partij Jobbik) opgericht en had toen 56 leden, terwijl er nu, volgens een Jobbik-woordvoerder, al 5.000 aspirant-leden zijn. Zie voor meer informatie over deze enge club het artikel Neo-Fascist Magyar Garda Is 'Hungary's Shame' in Spiegel Online van 27 augustus dit jaar.

Volgens politiek-analisten zijn ze waarschijnlijk niet anti-joods, maar hun doel zouden wel eens de Hongaarse Roma kunnen zijn (600.000 op een bevolking van 10 miljoen). Een van de supporters formuleerde dat gisteren als volgt: "In Hongarije wordt iedereen die orde wil, als racist beschouwd. [...] Ze [de Roma] leven in viezigheid en vuil en als iemand dit wil elimineren worden ze als racist beschouwd."

Het kan geen kwaad erbij stil te staan dat wanneer het Nederlandse parlement over luttele weken de Europese niet-grondwet goedkeurt, wij helemaal niets tegen dit soort enge zaken kunnen doen, terwijl we er wel mede-verantwoordelijk voor zijn.

Geen opmerkingen: