donderdag 11 oktober 2007

Het is maar net hoe je 'geldsmijterij' definieert

Volgens Balkenende is er bij het 100-daagse uitstapje van het voltallige Balkenkabinet (en bij andere gelegenheden) geen sprake geweest van 'geldsmijterij' ook al houdt het kabinet zich wel eens niet aan de regeltjes...

Voor hun 100-daagse tripje trokken ze 3,2 miljoen uit [dat is althans het bedrag dat wij mogen weten], maar dat was bepaald geen "waste of money"; integendeel Balkenende vond het een "integere poging om te communiceren met de bevolking" (NRC vandaag).

Reken even met mij mee: 3,2 miljoen voor 100 dagen is € 32.000 per dag. Me dunkt dat je dan toch behoorlijk met geld gesmeten moet hebben. Balk noemt het misschien een verantwoorde uitgave, maar persoonlijk blijf ik het toch houden op "geldsmijterij".

Waarom moet hij het trouwens hebben over een "waste of money"? Schaamt hij zich misschien toch wel een beetje om dat in het Nederlands te zeggen, omdat het dan toch wel erg dicht op zijn huid komt? En intussen maar klagen dat de beheersing van het Nederlands zo erbarmelijk is, en eisen dat allochtone inwoners Nederlands moeten spreken. Mooi voorbeeld!

Prettig (in zekere zin althans) is het dat hij in ieder geval toegeeft dat dat uitstapje bedoeld was als een "poging" tot communicatie met de bevolking. Dat die poging is mislukt, is dan misschien jammer, maar het was dan ook maar een 'poging'... Hoe dan ook, ik geloof er geen bal van dat het om een "integere poging" ging. Daarvoor waren de reacties (althans de gepubliceerde reacties) door de bank genomen veel te positief.

Als Balk daadwerkelijk integer wil communiceren, hoeft hij dat niet zo groots aan te pakken. Sterker nog, hij hoeft alleen maar te luisteren naar wat gewone mensen zeggen, naar wat kritische bloggers schrijven en wat sommige brievenschrijvers in de diverse kranten te zeggen hebben.

Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat het Balk (en zijn hele bende) geen barst interesseert wat het volk denkt. Hij heeft zijn eigen agenda (dat wil zeggen die van Bush en van het neokapitaloliberalisme) en daaraan houdt hij zich. Hij leeft nog steeds in de waan dat het Nederlandse volk zijn Balkenbende aan het stuur wil hebben (misschien begrijpt hij niet eens hoe daarvoor gemanipuleerd is bij de coalitiebesprekingen - al was het alleen al door de wijze waarop hij al bij voorbaat te kennen gaf dat de SP zich maar moest aanpassen om in de coalitie te komen, omdat het CDA geen centimeter van zijn ideeën wilde afwijken).

Balkenende en zijn kabinet (maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dat voor alle kabinetten in de laatste decennia geldt) beseffen niet -of verdringen het gemakshalve- dat het woord "minister" latijn is voor "dienaar". Hij hoeft daarvoor niet eens Latijn te kennen (ik kan me voorstellen dat het voor mensen van zijn secte pijnlijk is om die paapse taal te kennen), want hij kan het gewoon vinden in de Dikke Van Dale, onderaan het lemma 'minister':
Dát is wat een minister hoort te zijn: een dienaar van het volk dat hij (formeel) mag vertegenwoordigen en dat ook zijn levensonderhoud betaalt. Dat maakt het ook zo schandalig dat de Balkenkabinetten naar willekeur en op eigen initiatief in de door ons gevulde schatkist graaien om hun eigen 'salaris' te verhogen, terwijl onze koopkracht al jaren steeds lager wordt.

Geen opmerkingen: