maandag 1 oktober 2007

Interessant voorstel voor verbetering van de democratie in Nederland

Het bekende blog Sargasso heeft een plan gelanceerd in een poging om de Nederlandse democratie democratischer te maken.

Hun artikel van vandaag (Eerste voorronde kiezen verbetervoorstellen voor de democratie) begint als volgt:
Zoals aangekondigd presenteren we u hier dan de eerste reeks verbetervoorstellen van diverse deskundigen op het vlak van de Nederlandse democratie. Het is aan jullie om te bepalen welke voorstellen echt zouden kunnen helpen de democratie te versterken.
Discussiëren over de voorstellen moedigen we uiteraard aan. De deskundigen weten dat hun voorstellen hier over de tong gaan en stappen mogelijk ook in de discussie.

Onderaan kan je stemmen voor deze ronde. De beste voorstellen gaan door naar de eindronde die woensdagavond start.
Daarna volgen de voorstellen met een uitgebreide toelichting:
1. De burger bepaalt zelf jaarlijks waar een deel van zijn belastinggeld naar toe gaat;
2. Ministers moeten solliciteren naar een post;
3. De Eerste Kamer mag worden afgeschaft;
4. Er moet een einde komen aan vriendjespolitiek;
5. Harder optreden tegen extremistische krachten die de democratie ondermijnen;
6. Bedrijven met een maatschappelijk karakter moeten democratischer worden;
7. Vorm themacommissies ter versterking van de Tweede Kamer;
8. Geef de Tweede Kamer een eigen onderzoeksbureau.

Lees de toelichting en kies zelf welk voorstel je het liefst ingevoerd zou zien. Kwaad kan het niet en - wie weet wordt Nederland écht nog wel eens ooit een beetje democratischer!

1 opmerking:

Anoniem zei

het algemene voorzien

in dat lijstje van acht verbetervoorstellen zijn er maar een paar die konkreet wat op kunnen leveren (daar kom ik op terug), een paar maken het regeringsapparaat nog logger dan het al is (de nrs. 7 & 8), dan komt er nog het een en ander uit de onderbuik (de nrs. 4 & 5) en het laatste stel leidt in de huidige formulering tot niks positiefs (de nrs. 1 & 3).

het is duidelijk welke er overblijven: (nr. 2) posten in de regering dienen op deskundigheid te worden vergeven en niet naar stem-rato uit het partij-politieke voorraadje, want dat leidt tot de huidige blijken van onvermogen, al vier balkenbendes lang.

waarvan ik echter het meest gecharmeerd ben, is nr. 6, want kostenverhogender dan de wisseltruuk van gulden naar euro bleek/blijkt de privatisering van de zogenaamde nutsbedrijven (zoals energie, water, vervoer, behuizing en zorg), alleen viel/valt dat niet zo op, omdat de kosten nog steeds stijgen, terwijl het geleverde produkt in veel gevallen van steeds lagere kwaliteit is.

onder de effekten van het dé-privatiseren (of demokratiseren) van de nutsbedrijven verwacht ik een beter en goedkoper openbaar vervoer aan te treffen dat in het voorbijgaan de wind uit de haren van de asfaltlobby neemt, en de stop uit het ov-chipkaart-gedoe trekt (daar is al veelteveel geld aan weggegooid, het is niet funktionerend te krijgen en bovendien is het gericht op de aanranding van de rechten van de gebruikers).

ik verwacht gerichter en konstruktiever onderzoek naar vriendelijkere en bestendigere energie-vormen én de toepassing daarvan in bouwprojekten, waarmee we ook ineens veel minder afhankelijk worden van de luimen van de oorlogvoerende olie-mafia.

en verder geen gegoochel meer met ziekenfonds-premies (ziekenfonds, wat een mooi woord) en per 'verzekeraar' afwijkende verschillen in waar je premie-betaling je recht op geeft, of zogenaamde verlagingen die hoger uitvallen en vergezeld gaan van onbestemde eigen risiko-kosten.