zondag 30 september 2007

Over complotdenken gesproken...

De aartsbisschop van Maputo (het vroegere Lourenço Marques) in Moçambique heeft te kennen gegeven dat de Europese producenten van condooms deze willens en wetens besmetten met het HIV-virus. Zo zouden ze de Afrikaanse bevolking willen uitroeien om het land te kunnen veroveren. Trouwens ook medicijnen voor seropositieven zouden met het virus besmet zijn en zo de ziekte alleen maar verergeren. (Trouw gisteren).

Toegegeven: een groot deel van de aandeelhouders van de farmaceutische industrie hecht waarschijnlijk meer belang aan de winstcijfers dan aan de gezondheid van de patiënten, maar juist om die reden hebben die aandeelhouders belang bij werkende medicijnen. Alleen al om die reden zouden ze nooit producten leveren die hun doelgroep verkleint en uiteindelijk uitroeit. En datzelfde geldt uiteraard voor de condoomfabrikanten.

Van de andere kant zou ik me best kunnen voorstellen dat 'het westen' maar al te graag heel Afrika tot zijn beschikking zou hebben om het vol te zaaien met koolzaad voor de productie van biobrandstof - tenslotte zijn veel mensen tot alles in staat als ze maar auto kunnen blijven rijden. Desondanks kan ik me nauwelijks voorstellen dat 'het westen' zo cynisch zou zijn om te doen zoals die bisschop suggereert. Maar, eh... als je kijkt wat het régime van de VS doet om zijn eigen wapen- en olie-industrie te matsen, dan toch... misschien...

Voorlopig houd ik het er echter gewoon op dat die aartsbisschop een aartsleugenaar is (of gewoonweg gestoord). Misschien grijpt god nu zijn kans om die man te straffen: een duidelijk teken is voldoende. De man hoeft niet neergebliksemd te worden. Ik zou, als ik god was, alle TV- en radiozenders ter wereld tegelijk overnemen en op alle zenders vertellen dat het soort verzinsels over AIDS en HIV, zoals hierboven aangehaald, uiteindelijk alleen bedoeld zijn om mensen te kunnen intimideren en overheersen. Voor een god, die op het pinksterfeest zijn apostelen alle talen tegelijk liet spreken*) moet dat met de moderne technieken toch een fluitje van een halve cent zijn.

P.S.: In de RSS-feed van het Katholiek Nieuwsblad vind ik geen melding van de opmerkelijke, ofschoon niet nieuwe, beschuldiging uit Maputo, maar daaraan kan nauwelijks een conclusie worden verbonden. Ook de Vaticaanse spreekbuis Osservatore romano maakt geen melding van het aartsbisschoppelijke optreden, noch de toch erg katholieke Famiglia cristiana of Catholic World News, dus het lijkt er sterk op dat de RK kerk zelf ook een beetje omhoog zit met deze hallucinerende 'man van god'.

*) En daar waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen die onder den hemel zijn: en als deze stem geschied was, kwam de menigte te zamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen [de apostelen] in zijne eigene taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Zie, zijn niet alle dezen die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij ze een iegelijk in onze eigene taal in welke wij geboren zijn? (Handelingen der Heilige Apostelen, 2:5-8)

6 opmerkingen:

Anoniem zei

wonderlijk geloof

Volgens mij is deze aartsdwaas zelf besmet met het een of ander wat niks met gezond verstand te maken heeft. Misschien heeft dat hem wel uit de biechtstoel doen klappen, want "waar hij deze kennis vandaan heeft, wilde aartsbisschop Chimoio niet zeggen" staat wat verder in het Trouw-artikel te lezen, en daarna "Wel gaf hij zijn visie op de bestrijding van hiv en aids. Onthouding is het enige dat werkt, aldus de kerkleider."

Overigens is het voor de farmacisten helemaal niet nodig om kondooms te besmetten: "Van de negentien miljoen inwoners van Mozambique zijn er drie miljoen besmet met hiv of aids. Zorg voor hen schiet enorm tekort. Volgens Diogo Milagre, voorzitter van de nationale raad voor de bestrijding van aids, komt dat door personeelstekorten in de gezondheidszorg en door de slechte infrastructuur van de zorg. De helft van de ziekenhuisbedden is bezet door aidspatiënten en het aantal geïnfecteerden groeit explosief. Toch blijft Milagre geloven dat deze ontwikkeling omgebogen kan worden door een andere benadering." (citaat ook uit Trouw, aksentuering van mij)

Kortom, iets minder dan één-op-zes mozambikanen is al besmet en dat aantal neemt eksplosief toe, met of zonder kondooms, met of zonder onthouding.
Volgens de aartspaap ligt het aan de medicijnen, en de top-medicijnman, sorry, medikus gelooft (zijn -portugese- naam betekent ook 'wonder') dat een verandering van uitgangspunten de oplossing is - volgens mij zitten ze allebei op de verkeerde stoel, maar het resultaat van hun samenwerking kan best zijn dat Mozambique binnen één generatie zonder bevolking zit, wie kunnen we nog meer beschuldigen - ach Buts natuurlijk, die leeft volledig in waan zonder enige zin en die wil best op nog een paar plekken dood en verderf zaaien.

Anoniem zei

Natuurlijk is het wel zo dat AZT ondermeer de oorzaak is van AIDS.

HIV echter is nooit geïsoleerd geweest en bestaat derhalve niet eens.

http://www.virusmyth.net/aids/index.htm

Dat president Mbeki zich verzet tegen de farmamaffia is erg mooi en hij hoort dan ook veel steun te krijgen.

http://www.virusmyth.net/aids/news/mbeki.htm

Wat er wel nodig is om een immuunsysteem in stand te houden is goede voeding.

http://www.powertothepeople.co.za/

Dwarslezer zei

En zo heeft iedereen recht op een eigen mening - in hoeverre die ergens op berust (en waarop) is dan weer een andere kwestie.
Ik blijf in ieder geval bij mijn in het artikel van gisteren verwoorde opvatting over deze materie: de farmaceutische industrie vertrouw ik niet heel erg, maar verkondigers van een geloof dat mensen in een keurslijf dwingt vertrouw ik nog véél minder.

Anoniem zei

middelburg, zuid-afrika

Meneer Kabboord (ko de dok voor vederlanders) is een gelovige. Dat mag hij natuurlijk zelf weten, iedereen heeft recht op zijn (of haar) eigen afwijkingen. Alleen de stelligheid waarmee hij beweert dat AZT [ondermeer weliswaar, maar toch] de oorzaak is van AIDS, laat mij heel hard naar het lichtknopje snellen, want het licht kan voortaan uit.

Zelfs de engelse versie van Wikipedia ["http://en.wikipedia.org/wiki/Zidovudine"] lacht om zulke helderheid.

Maar Ko/ko is nog te redden, want hij is gelukkig gisteren (01 oktober 2007) pas verlicht geraakt door Mbeki en de mythische AIDS-veroorzakers en -behandelingen - misschien zijn een paar glazen gemalen citroen met olijfolie (per dag gedurende twee weken tot een maand) al wel voldoende.

Ko/ko zal nooit AIDS krijgen, want hij gebruikt geen AZT, en waarom zou hij ook.

Anoniem zei

Eduardo de gelovige heeft gesproken.

Wikipedia als bron van waarheid (zelfs). Hahaha.

Vooral niets verder onderzoeken hoor Eduardo, blijf gerust in je waanwereld leven. Of wellicht heb je wel je belangen in de farmamaffia.

Anoniem zei

doorgekookte spruitjes

Ko Kabboord is niet alleen een gelovige (zoals ik hierboven al stelde), maar hij kent ook enige stijlfiguren, nou ja, in ieder geval één, de jij-bak. Voor diegenen die niet weten wat dat is, en wanneer iemand die toepast, het volgende (daarna ga ik in op wat Ko zegt, of beter, juist nalaat).

Als een paar kinderen aan het bekvechten zijn (diskussiëren op minimaal nivo) en een van de twee heeft geen argumenten, dan komt die al snel met een negatief etiket, een scheldwoord, naar de ander toe als antwoord - ko denkt mogelijk dat ik hem uitschold voor gelovige - waarop die ander dan komt met "je bent zelf een negatief etiket" eventueel versterkt met "en je snapt er helemaal niks van".
Twee tellen later en scheldwoorden zijn ingewisseld voor klappen en trappen - zo simpel beginnen alle oorlogen (al gaan die meestal over materiële zaken die de één heeft, en die de ánder als zijn eigendom wenst, een oliebron bijvoorbeeld).

Ko's reaktie geeft voor mij heel duidelijk aan, dat ik gelijk had met hem te typeren als gelovige - gelovigen zijn namelijk overtuigd van hun gelijk, want hun grote voorganger heeft het gezegd of geschreven - wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt voorzover dat het gelijk van de grote voorganger onderschrijft, alle andere onderzoeken deugen niet, die zijn gebaseerd op pseudo-hypotheses, verdraaide waarheden en financieel belang. De 'wetenschappelijke bronnen' die Ko in zijn eerste reaktie aanhaalt zijn van het nivo "wij van wc-eend adviseren wc-eend", dus wat Ko in z'n tweede bijdrage beter had kunnen doen dan mij te jij-bakken (jij bent een gelovige, wikipedia deugt niet, jij leeft in een waanwereld - en als topper zou ik best weleens konnekties met de mafia kunnen hebben), was met enkele wetenschappelijk verantwoorde bronnen aankomen, die zijn oorspronkelijke stelling onderschrijven, en die grof gezegd niet uit de stal van Mbeki komen.

Kijk, Ko, het zou best kunnen dat er iets klopt van wat je zegt, maar ik ben gezegend met een gezonde dosis paranoia en ben niet te overtuigen met de simpele zinsnede "dat is nou eenmaal zo", daarnaast ben ik ook niet een van de domsten, dus zoek ik bij een rapportage altijd naar de herkomst van onderzoeksvraag en opdrachtgever en probeer ik de gebruikte methodes te achterhalen.

Je hebt nu twee pogingen gewaagd om mij van mijn ongelijk te overtuigen en beide pogingen vallen op een ondubbelzinnige wijze door de mand. Aangezien ik iedereen drie kansen gun (goede dingen en ongelukken komen in drieën, om maar een bijgelovig handvat te pakken), staat jou dus nog één mogelijkheid open - als die me niet overtuigt, of gewoon meer is van hetzelfde, hoef je van mij daarop geen reaktie terug te verwachten.
Ik zou zeggen, doe je best, zei de klinikus.