vrijdag 21 september 2007

Maaaaar ... wat kopen we daarvoor?

Het is natuurlijk leuk (in zekere zin), dat uit een NIPO-onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde (ANP, via o.a. Spits van vandaag, zie hiernaast, want ik kon geen weblink vinden), maar het enige nut van dit soort enquêtes lijkt mij de werkgelegenheid van de NIPO-medewerkers.

Ik veronderstel dat de bezorgdheid mede veroorzaakt is door de campagnes van Al Gore en NUON (dat bijv. bij een Earth-festival op klaarlichte dag groene electriciteit verspilde) of door de Nederlandse overheid, die maar blijft hameren op het milieu (als rechtvaardiging van extra inkomsten in het kader van eco-tax e.d.). Je zou dus denken dat het ook tot die verontruste Nederlanders doordringt dat het nog steeds groeiende gebruik (liever: misbruik) van fossiele brandstoffen (zoals benzine) een grote bijdrage levert aan de broeikasgassen en dat ze dus hun auto wat vaker zouden laten staan, of misschien zelfs afdanken.

Niets daarvan echter: er worden nog steeds meer auto's gekocht (en ook veel stoere PC Hooft-tractoren) en een van de prioriteiten van het Balkenkabinet lijkt -ongetwijfeld omdat dat goed ligt bij het electoraat- de bestrijding van de files te zijn door Nederland nog verder met asfalt vol te storten.

Enquêtes zijn, daarvan ben ik steeds meer overtuigd, alleen een middel om het volk rustig te houden: degenen die tot de meerderheid behoren zijn tevreden over zichzelf, en de minderheid beseft dat ze als minderheid toch geen poot heeft om op te staan. Ze dienen dus vooral als uitlaatklepje - en in een aantal gevallen als zelfrechtvaardiging: door het goede (sociaal gewenst geachte) antwoord te geven, sust men het eigen geweten.

Een sprekend voorbeeld was jaren geleden een enquête onder leerlingen aan middelbare scholen. Een overgrote meerderheid hunner zag het belang in van een milieubewust leven. Desondanks was er bij de betreffende scholieren, enkele jaren later, geen enkel verschil te constateren met eerdere jaargangen: zodra ze het zich konden permitteren, kochten ook zij een auto.

Geen opmerkingen: