maandag 17 september 2007

De nieuwe Verdonk - een verbetering?

Zoals het NRC meldt, blijft Rita Verdonk in de Tweede Kamer zitten. In het programma Netwerk heeft ze laten weten dat 'het speerpunt van haar eenmansfractie [...] de bestrijding van de files' wordt.

Dat is een hele vooruitgang vergeleken met haar vorige obsessie: het bestrijden van niet-Nederlanders (al zal ze het zelf beslist nooit zo geformuleerd hebben).

De vraagt blijft wel natuurlijk hóe ze die files wil gaan bestrijden. Ver zal ik er niet naast zitten wanneer ik verwacht dat haar nieuwe programma vooral geïnspireerd zal zijn door de geldbuidels van de auto-, olie- en wegenbouw-industrie. Van deze one-trick-pony valt niet te verwachten dat ze serieus de files wil bestrijden door het automobilisme af te remmen en de nadruk te vestigen op een andere visie op mobiliteit:
- te voet of met de fiets;
- met het openbaar vervoer;
- gewoon thuis blijven als het niet écht nodig is;
- maatregelen treffen om het woon-werk-verkeer te verminderen.

Geen opmerkingen: