woensdag 26 september 2007

Nationale Volksraadpleging - doe mee!

Ofschoon de oproep voor zichzelf spreekt, wil ik toch nog even iets toevoegen voor degenen die de Volkskrant niet lezen.

Het nevenstaande
Gorilla Referendum stond vandaag namelijk op de voorpagina van die krant. Ik wil iedereen graag uitnodigen gevolg te geven aan de oproep om deze volksraadpleging over het referendum (gezien de bestemmeling gaat ongetwijfeld door het referendum over de Europese on-grondwet, dat de PvdA ineens niet meer wil) in te vullen en zo spoedig mogelijk -ongefrankeerd- op te sturen. Oók als je tégen een referendum bent, want beter een bewuste tegenstemmer dan een gedwongen vóórstemmer.

Print hem uit - of teken hem na, maar stuur je stem op!

Geen opmerkingen: