zondag 2 september 2007

Krijgt de CD-mafia nu toch zijn zin?

In Nederland is het tot op heden -ondanks alle bewust anders geformuleerde 'informatie' (artikelen over "illegaal" gedownloade muziek)- nog steeds niet illegaal om muziek te downloaden van het internet. Netzomin als het illegaal is om muziek te copiëren van een in de bibliotheek (of bij een vriend) geleende CD.

Volgens een artikel vandaag op Tweakers.net zal dat niet lang meer duren. De calvinistische (althans calvinistisch-ogende) minister van justitie Hirsch Ballin (in een nog niet zo ver verleden ook al behoorlijk omstreden) is van plan om in Nederland het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal illegaal te maken.

Volgens auteursrechtenadvocaat Christiaan Alberdingk Thijm betekent de opmerking van Hirsch Ballin, vertaald in gewone-mensen-Nederlands: "Ik heb de beslissing al genomen, maar moet nog even consensus in de Tweede Kamer vinden."

Intussen moeten wij toch nog steeds geloven dat het Nederlandse régime de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt, ook al hangt het zijn oren vooral naar de belangen van het grootkapitaal. In dit geval naar die van de CD-mafia, en -afgaande op nieuwsberichten in een ANP-radionieuwsbulletin- ook naar die van de auto-, aardolie- en de wegenbouwmafia (minister Eurlings hecht er zeer aan dat Nederland weer mobiel moet worden).

Hoelang moet het nog duren voordat de kiezers beseffen dat Nederland wel een 'democratie' genoemd kan worden, maar daardoor nog bij lange geen democratie is, wanneer het bestuurd wordt op grond van de belangen van het kapitaal?

Ik wil ook nog even herinneren aan opmerkingen van het Balkenkabinet dat er geen referendum moest komen over een nieuw ontwerp voor een EU-grondwet, omdat het risico zou bestaan dat de bevolking dat ontwerp opnieuw zou afwijzen, terwijl er binnen de Tweede Kamer wel een meerderheid voor was. En dan moeten we tóch nog geloven dat de Tweede Kamer de bevolking vertegenwoordigt...

Geen opmerkingen: