maandag 10 september 2007

Wat nu, Nederlandse overheid?

Nadat de Nederlandse overheid een aantal jaren geleden voor grof geld vergunningen (voor het exploiteren van UMTS-netwerken; voor mobiele telefoons, maar dan op hogere frequenties dan GSM) heeft verkocht aan telecom-bedrijven, heeft deze zelfde overheid -met als belangrijkste woordvoerder staatssecretaris Van Geel- op alle mogelijke manieren geprobeerd ons uit het hoofd te praten dat er risico's verbonden zouden kunnen zijn aan langdurige blootstelling aan de UMTS-signalen, uiteraard om schadeclaims van de telecom-bedrijven te voorkomen. Hiervoor werd steeds een onvolledig (en derhalve onjuist) geciteerd Zwitsers rapport misbruikt.

Nu is dan toch uit een onderzoek naar de langetermijneffecten van mobiel bellen (door onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen) gebleken dat meerdere jaren frequent mobiel bellen kan leiden tot een 'significante' vertraging van de hersenactiviteit, ook al blijft die vertraging dan toch nog 'binnen de perken van wat als normaal beschouwd kan worden', maar de onderzoekers vermoeden wel dat de 'effecten mettertijd ernstiger kunnen worden'. (Tweakers.Net vandaag)

Bij oppervlakkig doorbladeren heb ik nog niets hierover gevonden in de massa-pers. Het kan zijn dat het ANP nog zit te wachten te wachten op commentaar (of instructies wellicht?) van de overheid...

Opvallend is overigens de term 'significant' in tegenstelling tot 'binnen de perken van wat als normaal kan worden beschouwd'. Niet dat dat veel hoeft te betekenen, want maar al te vaak worden normen met een natte vinger vastgesteld.

Voor meer informatie over de UMTS-problematiek (en een verdere uitleg van de manier waarop de Nederlandse overheid de onderzoekgegevens manipuleerde) verwijs ik naar mijn artikel UMTS-straling ver onder "blootstellingslimiet" van 1 augustus dit jaar, dat ook links bevat naar mijn eerdere artikelen.

Opvallend detail: de nieuwsbrief Taalpost van het Genootschap Onze Taal en Van Dale) vermeldt het onderzoek van de Radboud Universiteit ook en verwijst daarbij naar een artikel in de (Belgische) krant De Morgen (van gisteren!).

Geen opmerkingen: