zaterdag 22 september 2007

Zo kritisch was de Volkskrant in 1976!

Achterop een kranteknipsel uit maart/april 1976 kwam ik een kritisch artikel (van "onze correspondente" Jacqueline Wesselius) tegen over een nieuwe in Frankrijk voorgestelde veiligheidswet.

In verband met een TV-toespraak van president Giscard d'Estaing (op 24 maart) signaleerde ze dat hij daarbij enkele voorbeelden over veiligheid aanhaalde 'die niets met elkaar te maken hadden' (in Djibouti gegijzelde kinderen en Franse boerenopstanden). Hij beloofde dat er 'nog meer gedaan zou worden om de veiligheid van de Fransen te verhogen'.

Jacqueline vertelt verder:
Als het wetsontwerp wordt aangenomen, mag de eerste de beste politieman, om welke reden dan ook, van iedere voorbijganger zijn identiteitspapieren vragen, als hem dat zint. Als iemand zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, kan hij meegenomen worden naar het politiebureau, waar hij opgesloten blijft, "zolang als strikt noodzakelijk is voor het vaststellen van de identiteit". Dat dit net zo lang of zo kort kan zijn als de politie maar wil, behoeft geen betoog.
Hier ontbreekt op mijn knipsel een stuk, maar uit het vervolg blijkt wel dat het wetsontwerp het erg gemakkelijk wil maken om mensen te pakken op kleine dingetjes, zelfs op het maken van plannen:

Jacqueline:
Valt iemand die achteloos zegt: "Ik zou die en die wel kunnen vermoorden", daar ook onder? Allerlei politieke acties zouden ook tot "misdrijven" gerekend kunnen worden. Waarschijnlijk gaat onze verbeelding nog veel minder ver dan die van eventueel kwaadwillige politici die het onderste uit de kan wensen te halen en rechters naar hun hand kunnen zetten.
Intussen zitten we in Nederland ook in een land, waar men zomaar opgepakt kan worden vanwege het maken van terroristische (althans als zodanig beschouwde) plannen of wegens het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

De kritische houding van de Volkskrant uit de jaren 1970 is intussen ver te zoeken, behalve waar het betreft zaken die de SP betreffen. Dan haalt de Volkskrant graag breed uit. Lees hierover bijvoorbeeld het artikel Giftenaftrek SPérs volstrekt legitiem; Volkskrant schiet weer mis op de site van de SP.

Geen opmerkingen: