zaterdag 15 september 2007

De waarheid zal je bevrijden [gastkolom]

Alle gevestigde media, zoals Der Spiegel en de ZDF, die ik nu als voorbeeld neem, omdat ze ons momenteel over de hekel gehaald hebben, maken degenen die de waarheid achter 9/11 zoeken belachelijk en lasteren ons als fantasten en idioten. Zo wordt het woord "complotdenkers" gebruikt, wat inmiddels een scheldwoord is geworden. Ze stellen onbeschofte vragen op hun website, zoals "Ben jij vatbaar voor complottheorieën? Doe hier de test"...alsof we geestelijk gestoord zijn.

Ook kwalijk is, dat ze alle complottheorieën op één hoop gooien... samen met die van degenen die geloven dat Elvis nog leeft, dat Diana vermoord is, dat de maanlanding nooit plaatsgevonden heeft... en beledigen daarmee degenen die gerechtvaardigde vragen hebben over 9/11. Dat is een geliefde truuk van journalisten en betaalde desinformatie-agenten. Wanneer de enen in iets onwaarschijnlijks geloven, dan zijn de anderen ook niet geloofwaardig.

Hetzelfde argument zou men op journalisten kunnen toepassen. Omdat
Bild Zeitung ons elke dag beliegt, liegen alle andere kranten ook.

Wij, de zogenaamde 9/11-waarheidszoekers, hebben meer dan bewezen dat de officiële verklaring over wat er op 11 september gebeurd is niet kan kloppen. Als we ook maar één onjuiste bewering vinden in het hele verhaal, dan is de volledige officiële versie van de regering van de VS ongeloofwaardig en een leugen. En dergelijke onjuiste beweringen zijn volop aanwezig. Van de andere kant, wanneer één van onze verklaringen wellicht niet klopt, dan verandert dat nog niets aan de andere voorbeelden die wél kloppen.

Wij hoeven geen bewijzen te leveren over wat er werkelijk gebeurd is. Alleen de regering van de VS moet haar versie van de gebeurtenissen onweerlegbaar en steekhoudend bewijzen. Wij hoeven maar één enkele bewering van de regering van de VS te weerleggen om aan te tonen dat het een leugen is... zij moeten alles bewijzen. Alleen bewijzen ze helemaal niets, alles wordt achtergehouden, verborgen en verdoezeld. Zij zeggen ons hoe het gegaan is en dat hebben wij maar te accepteren. Wie daaraan twijfelt is in het gunstigste geval een fantast en in het ergste geval een terrorist die op Guantánamo "vakantie" mag gaan vieren.

Waarom is het zoeken naar de waarheid aangaande 9/11 zo belangrijk? Omdat alles wat er in de laatste 6 jaar voor negatiefs gebeurd is, gebaseerd wordt op 11 september. De oorlogen, vrijheidsberovingen, het gespioneer, de martelingen, de beperking van onze rechten, enz. Deze datum is een waterscheiding in de tijd. We hebben vóór en ná 9/11. We moeten weten wat daar gebeurd is en wie er werkelijk achter zit, omdat het leven van ons allemaal erdoor beïnvloed wordt, grotendeels op een nadelige wijze. Ik herinner me nog hoe je zonder controles en zonder je helemaal te hoeven uitkleden in een vliegtuig kon stappen, zoals in een trein. We mogen niet gewoon alles slikken en accepteren: ja zo was het en nu weer verder, stelletje domme schapen.

Ik hoor vaak als tegenargument, dat het absurd is te denken dat een regering zichzelf zou aanvallen, om zo kunstmatig vijanden te creëren en een oorlog te rechtvaardigen. Hoe naïef. De geschiedenis van de mensheid zit vol voorbeelden over machthebbers die dergelijke geënsceneerde aanvallen op zichzelf hebben gebruikt om er daardoor op los te kunnen slaan. Dat deed 2000 jaar geleden keizer Nero al door Rome in brand te laten steken en de Christenen daarvan te beschuldigen om de aandacht af te leiden van zijn dictatuur en zijn impopulariteit.

Ook in de recente Duitse geschiedenis vinden we voorbeelden voor gefingeerde aanvallen om een vijand te creëren, die dan aangevallen kan worden. Hoe zit het met de Rijksdagbrand? Die werd de communisten in de schoenen geschoven om hen als vijanden te kunnen vervolgen en de machtigingswetten door te drukken, waarmee Hitler dictator werd. De Rijksdag werd door de nazi's zelf aangestoken en er werd een zondebok als dader vooruitgeschoven.

Of de aanval op de radiozender Gleiwitz. Daarbij hebben soldaten van de SS Poolse uniformen aangetrokken en gedaan alsof Polen in het Duitse Rijk binnengetrokken waren om de zender te vernielen. Deze "aanval" werd door Hitler gebruikt om zijn invasie van Polen te rechtvaardigen, uit zelfverdediging... "vanaf 5:45 wordt teruggeschoten!"

Wanneer de media ons, die de waarheid over 9/11 willen kennen, uitschelden, omdat wij denken aan een complot van bepaalde machten binnen het regeringsapparaat van de VS, en zij in hun media volhouden dat wat de VS-regering vertelt klopt, dat het slechte Arabieren waren die 9/11 uitgevoerd hebben, omdat wat een regering zegt moet kloppen... dan moet ook de officiële verklaring van de regering van het
[Duitse] Rijk kloppen dat de Rijksdagbrand aangestoken is door de communisten en dat de aanval op de radiozender in Gleiwitz door de Polen is uitgevoerd, want anders ben je een complotfantast.

Dan moet Hitler toch gelijk gehad hebben toen hij de communisten in concentratiekampen liet opsluiten en heeft hij Duitsland met een preventieve oorlog verdedigd tegen Polen... net zoals Bush immers alleen de slechte moslims op de hele wereld opspoort en in kampen opsluit en met een preventieve oorlog de VS verdedigt door Afghanistan en Irak binnen te vallen. Waar zit het verschil? De media zeggen ons toch voortdurend dat wat een regering zegt klopt en dat we daar niet aan mogen twijfelen. Wie dat doet is so-wie-so niet goed snik.

Deze vergelijking van Bush met Hitler wordt echter als onfatsoenlijk en absurd betiteld, omdat het Derde Rijk immers een dictatuur was en de VS een democratie. Van een dictator kun je zoiets verwachten, een op leugens gebaseerde oorlog, een aanval op zichzelf en daarvan een niet-bestaande vijand beschuldigen, maar toch niet van de democratisch gekozen president van de VS? Het is onfatsoenlijk en ondenkbaar om zoiets te veronderstellen.

Hoezo ondenkbaar?

Op de eerste plaats zijn de VS evenmin een democratie als de voormalige Sovjet-Unie. Ja, dat is écht zo, alleen wordt het beter verpakt en verkocht. Bush is immers alleen door een vervalste verkiezing president geworden, met de hulp van zijn broer in Florida, die de kiescijfers in zijn staat vervalste en met die van zijn vaders vrienden in de Hoge Raad, die de hertelling hebben laten stopzetten. De feitelijke president is Al Gore. Op grond daarvan is Bush een onwettige president, die niet democratisch gekozen is door de meerderheid van de Amerikanen, en daarom is hij ook een dictator en een fascist.

Maar als we terzijde laten of Bush nu gekozen is of niet, dan zijn er in de geschiedenis van de VS voorbeelden in overvloed over hoe presidenten aanvallen toegestaan hebben op hun eigen land of op symbolen van het land om daarmee een oorlog te rechtvaardigen. Deze vorm van manipulatie van de openbare mening, waarbij aan de Amerikanen een slechte vijand voorgespiegeld wordt, die dan met alle geweld met een oorlog bestreden moet worden, is al vaker vertoond.

We kunnen daarvoor teruggaan naar de Spaans-Amerikaanse oorlog, waarbij in de baai van Havanna een VS-oorlogsschip opgeblazen werd en de Spanjaarden daarvan beschuldigd werden, terwijl de Amerikanen het zelf gedaan hadden. Op deze manier hebben ze het Amerikaanse volk, met de steun van de media, een oorlog tegen Spanje aangepraat en daarbij de Filippijnen en andere Spaanse gebieden ingepikt. Vervolgens hebben we het torpederen van de Lusitania. Daarbij werden waarschuwingen van de Duitse regering in Amerikaanse kranten om niet met dit schip te reizen, omdat het wapens leverde voor Engeland, bewust genegeerd en werden Amerikanen aan boord gelaten. De torpedering door een Duitse onderzeeër en de dood van meer dan duizend passagiers is daarbij bewust op de koop toe genomen, om zo een reden te hebben om aan de Eerste Wereldoorlog deel te nemen.

En hoe zit het met Pearl Harbor? Zoals intussen bekend is, hadden de geheime diensten van de VS de radioberichten van de Japanners ontcijferd en konden ze die exact meelezen. De VS-regering wist dat er een aanval zou komen. Dat stond zelfs een week vooraf al in de krant. Eén dag voor de aanval werden de nieuwe vliegdekschepen nog uit de haven de zee opgestuurd, zodat alleen nog de oude oorlogsschepen uit de Eerste Wereldoorlog in Pearl Harbor lagen. Wat de Japanners vernietigden was hoe dan ook al schroot en de 2000 zeelui die daarbij omkwamen waren 'collateral damage'. Ze hebben deze aanval bewust laten doorgaan om zich zo als slachtoffer te kunnen voordoen. De Amerikaanse bevolking wilde geen oorlog, maar na de aanval op Pearl Harbor en de bijbehorende propaganda door de tot oorlog ophitsende media, wijzigde zich de stemming ten gunste van deelname aan de Tweede Wereldoorlog. De regering van de VS had wat ze wilde.

En precies zo ging het ook met Vietnam. De zogenaamde aanval in de Golf van Tonkin door Noord-Vietnamese torpedoboten op een 'destroyer' van de VS was volledig verzonnen en gelogen. Deze gebeurtenis heeft nooit plaatsgevonden, maar werd door president Johnson gebruikt als voorwendsel om de oorlog in Vietnam te rechtvaardigen en te starten. Deze leugen heeft 58.000 VS-soldaten, één miljoen Vietnamese strijders en 4 miljoen burgers het leven gekost. Ongelooflijk!

Deze misdaden van presidenten en regeringen in de Amerikaanse geschiedenis, waarbij ze bewust aanvallen hebben laten plaatsvinden of zelfs aanvallen op zichzelf uitvoerden zijn hun systeem om oorlogen te beginnen. Want alleen zó kunnen ze het volk daartoe overhalen. Het is de klassieke methode, waarop een oorlog op patriottische gronden gebaseerd wordt en met propaganda aan het eigen volk wordt verkocht. Wie kan er immers bezwaren hebben, wanneer men aangevallen wordt? Dan is men niet minder dan een landverrader. Zo kan elke oppositie tegen een oorlog monddood gemaakt worden.

En precies zo heeft Bush het gedaan... hij heeft de vijand bedacht en toen gezegd "Of je bent vóór ons of tegen ons!" Met deze duivelse slogan heeft hij alle media, alle politici van de andere partijen, de hele bevolking, zelfs ook de bondgenoten in Europa, ons allemaal, gedwongen deze oorlog te accepteren, want wie zou daar onder deze voorwaarden tegen kunnen zijn. Bovendien hebben de Amerikanen toch tijdens de blokkade van Berlijn in 1949 Berlijn de bevolking voorzien van levensmiddelen... tja zij zijn toch zó goed voor ons geweest.

We moeten eindelijk eens accepteren dat de Amerikanen nog nooit, ik herhaal NOG NOOIT, iets gratis en zonder bijgedachten gedaan hebben voor anderen. Het is allemaal een strategie om de wereld te controleren. Net zoals de "Oorlog tegen de Terreur", die een volledige leugen is en heel andere motieven heeft. In werkelijkheid is het een oorlog tegen Terra, de aarde, een oorlog om andere landen te veroveren, die te kunnen leegplunderen, en tegen de vrijheid, tegen de mensenrechten, tegen ons allemaal. Deze oorlog zat al lang in de planning en men hoefde alleen een voorwendsel te zoeken en uiteindelijk heeft men dat ten koste van 3000 mensen uit hun eigen bevolking zelf gefabriceerd.

Oorlog is de grootste 'business' en daar alleen gaat het om.

Hoe was het mogelijk om binnen 4 weken na 9/11 een oorlog in Afghanistan te starten? Iedereen die in het leger gezeten heeft, weet dat een dergelijke veldtocht een voorbereiding van minstens een jaar nodig heeft. Het is onmogelijk om in één maand de hele militaire machinerie en logistiek over de hele wereld te verschepen met een zo korte voorbereidingstijd. Precies zo is het met de oorlog in Irak. Het is bekend dat Bush vanaf zijn eerste dag als president en zelfs al eerder Irak wilde aanvallen. Hoe kunnen ze ons dan vertellen dat we nergens van wisten, dat 9/11 een complete verrassing was en dat we alleen maar arme slachtoffers zijn die op klaarlichte dag door deze slechte Arabieren werden aangevallen? Daarom waren wij verplicht terug te slaan, want zij haten onze vrijheid, terwijl wij alleen maar democratie en vrede brengen.

De oorlogen tegen Afghanistan en Irak zijn gebaseerd op schaamteloze leugens en waren al lang van tevoren gepland. Wanneer ze al iemand hadden willen aanvallen als reactie op 9/11, dan zou dat wel Saudi-Arabië moeten zijn, want bijna alle "terroristen" waren immers Saudi's. Geen enkele van hen kwam uit Irak of Afghanistan. Wat voor logica zit daarachter? Wat had Saddam Hussein met 9/11 te maken? Niets. Had Irak massavernietigingswapens? Nee. Heeft Afghanistan of Irak de VS bedreigd? Nee. Hebben deze landen de VS aangevallen? Nee. De VS hebben niet eens een mandaat van de VN-Veiligheidsraad. De oorlogen zijn illegaal en Bush en Cheney zijn oorlogsmisdadigers.

Alles wat de regering van Bush ons heeft verteld is een leugen... en dat hebben ze zelfs toegegeven. Ja, ze voelen zich zo zeker en ze zijn zo brutaal, dat ze het zelfs toegeven. Wij kunnen, zoals ze goed weten, so-wie-so niets doen en onze politici en regeringsleiders zijn een stelletje lafaards zonder ruggegraat die alleen gehoorzaam zijn aan bevelen uit Washington.

Er bestaat een Duits spreekwoord: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht"
[Wie eenmaal liegt, gelooft men niet, ook al spreekt hij de waarheid]. Wanneer Bush ons over de redenen voor de oorlog recht in ons gezicht belogen heeft, waarom zouden we hem dan ook niet andere leugens en misdaden kunnen toedenken? Waarom houden de media zich zo rustig en behandelen ze hem met respect? Waarom zou de regering Bush de waarheid vertellen over 11 september? De media accepteren (zij het met tegenzin) dat de redenen voor de oorlog leugens zijn, maar 9/11 natuurlijk niet, terwijl dat de gebeurtenis is die tot de oorlogen geleid heeft en de wereld veranderd heeft. De officiële versie over 9/11 klopt en iedereen die daaraan twijfelt wordt door de media neergesabeld.

En dat terwijl toch iedereen kan zien dat alles wat Bush zegt een leugen is... zodra hij zijn mond opendoet; en dat is precies hetzelfde met Cheney en Rice en hoe ze allemaal heten. Denk nog maar aan hoe VS-minister van Buitenlandse Zaken Powell bij de VN de "onweerlegbare bewijzen" over de chemische wapens van Saddam aan de wereld presenteerde... of wat vice-president Cheney ons allemaal verteld heeft of minister van Defensie Rumsfeld... ze wisten waar de wapens lagen, ten noorden, zuiden, oosten en westen van Bagdad... het zijn allemaal leugenaars.

Hoe is het mogelijk, dat deze media niets berichten over de slachtoffers in Irak, over de intussen al één miljoen doden en 4 miljoen vluchtelingen, allemaal veroorzaakt door deze misdadige regering Bush. Integendeel, alle media in de VS en hier in Europa verdedigen met alle middelen deze oorlogen, en willen zelfs ons daar nog meer bij betrekken. Ook de officiële versie van 9/11 van deze zelfde leugenaars en massamoordenaars verdedigen zij, ofschoon een blinde kan zien dat het allemaal bedrog is. Hoe kan zoiets mogelijk zijn? Wat is er eigenlijk met deze journalisten aan de hand?

Maar we weten, dat praktisch alle media ter wereld aangestuurd worden en gelijkgeschakeld zijn. Ze dienen alleen de Macht, de elite, de werkelijke bezitters van de wereld en ze goochelen ons een illusie voor.Wij moeten functioneren, consumeren en zeker geen vragen stellen. Kop houden!

Daarom hebben velen die deze leugenachtigheid zien en die ook zien dat de media daar niets tegen doen, zich tot taak gesteld tenminste iets over wat er aan de hand is te melden via het "nog vrije" medium Internet. Men moet deze vuurtorens der waarheid, of kleine kaarsjes in de grote duisternis, die hun werk praktisch gratis en met volledige inzet doen, ook al is het niet allemaal perfect, ondersteunen, verdedigen en helpen.

We ondergaan elke dag een golf van leugens, eigenlijk een tsunami aan bullshit die over ons heen gestort wordt. Daartegen moeten wij iets doen, ons solidair opstellen en gezamenlijk de waarheid verbreiden. Want anders leven we als slaven verder in de
matrix en zijn we slechts willoze embryo's in de kweekbodem die via een kabel een computersimulatie van de wereld voorgeschoteld krijgen.

Het is tijd om als gemeenschap de rode pil te slikken en in de realiteit tot onszelf te komen. Ook al doet het pijn. De waarheid zal je bevrijden!

Dit artikel is gisteren gepubliceerd op de Duitse blog Schall und Rauch door Freeman. Met toestemming van de auteur door mij vertaald en hier overgenomen.

Geen opmerkingen: