zaterdag 15 september 2007

Het gaat écht niet goed met het kapitalisme! - 6

Het NRC informeert vandaag over de stand van zaken rond de momenteel woedende economische crisis. Nout Wellink, de president van de Nederlandsche Bank [die man heeft overigens een kop die best een personage van Wim de Bie zou hebben kunnen zijn, maar dat terzijde. Ik moest het alleen even kwijt]. Het probleem zou wel eens 9 (négen!) maal de waarde van alle betalingsbalansen ter wereld kunnen bedragen. Maar... het zou ook wel slechts 50 of zelfs 25% daarvan kunnen bedragen [dus slechts 2¼ x de waarde van alle betalingsbalansen] en volgens Wellink is er dan ook geen reden voor paniek.

De logica achter de geruststellende toon van Wellink begrijp ik niet, maar misschien is hij wel bang dat het tot de Nederlandse bevolking doordringt dat er écht problemen zijn en dat er een stormloop op de banken zou ontstaan. En als de bevolking en masse haar geld contant zou willen opnemen, dan was het probleem van de overname van ABN-Amro meteen van de baan, omdat dan alle banken over de kop zouden gaan.

De problemen zijn -aldus het NRC- het gevolg van de crisis op de hypothekenmarkt in de VS. Voor het NRC houdt het daarbij op. Waardoor die hypothekenmarkt in de problemen geraakt is, is kennelijk niet van belang. Of zou het lezerspubliek daar misschien op last van Big Brother Bush niets mee te maken mogen hebben, omdat zijn oorlogspolitiek tenslotte een hoger doel dient: de overheersing van de hele wereld door de VS? Dat zou zo maar het geval kunnen zijn...

Geen opmerkingen: