zaterdag 1 september 2007

Kunnen die Noren dan niet lezen?

"Noorwegen weet nog niet of het Uruzgan aandurft" kopt het NRC vandaag.

Als ik zoiets lees, vraag ik me toch in alle ernst af hoeveel intelligentie minimaal vereist is om politicus te kunnen worden. In Nederland heb ik de laatste paar coalities al het idee dat er maar uiterst geringe eisen gesteld worden - maar ik heb ook begrepen dat Nederlandse politici (in ieder geval wanneer zij lid zijn van een coalitiepartij) net doen alsof ze dom zijn, om zo een excuus te hebben om hun eigen geheime agenda door te drukken (zoals Matt Herben geheel tegen de zin van de vermoorde Pim Fortuyn instemde met deelname aan het volstrekt overbodige JSF-project: het domme smoesje was dat het goed zou zijn voor de Nederlandse werkgelegenheid [daarvan heb ik nog nooit enig bewijs gezien!], maar de ware achtergrond was natuurlijk dat hij zijn vriendjes bij het ministerie van Oorlog niet wilde teleurstellen).

Over de Noorse politiek weet ik nauwelijks iets. Bij Noorwegen denk ik altijd aan een rustig land waar alles een beetje voortkabbelt, net zoals ik het Noors ook een smaakloos, eentonig taaltje vind (ik weet het, er zijn mensen die het Noors een prachtige taal vinden; ik zeg alleen hoe ik die taal ervaar: wel interessant, maar zonder 'muziek').

Mochten Noorse politici echter slimmer en eerlijker zijn dan Nederlandse politici, dan zou ik hun toch zeer dringend willen aanraden om eens oprecht na te denken over het nut van deelname aan het Bushiaanse oorlogsavontuur in Afghanistan. Wil de Noorse regering zich werkelijk medeplichtig maken aan de dood van een aantal Noorse soldaten, maar vooral aan het uitmoorden van onschuldige Afghaanse burgers en van Afghaanse verzetsstrijders, die alleen maar proberen hun land te bevrijden van een onrechtmatige bezetter? Laat de Noorse regering daarbij in het oog houden dat zij door deelname aan deze kolonialistische bezetting ook bijdragen aan het verhogen van de spanning in Afghanistan en in de wijde omgeving van dat land.

Misschien zou de Noorse regering ook eens kunnen onderzoeken hoe de situatie in Afghanistan (eventueel alleen in Uruzgan) op dit moment is, en hoe die situatie was voordat George Bush besliste om Osama Bin Laden te gaan uitroken. Ik hoop dat de Noorse regering dan slim genoeg is om zich niet uitsluitend te laten informeren door de jubelende propaganda van Bush & Co., waaronder begrepen de walgelijk eenzijdige
(bijna Stalinistisch aandoende) documentatie die het Nederlandse régime wil loslaten op de scholieren.

Geen opmerkingen: