dinsdag 4 september 2007

Franco is dood, maar zijn mentaliteit niet!

Franco, zoals degenen weten die een beetje op de hoogte zijn van de Spaanse geschiedenis van 1936 tot 1977, legde de verantwoordelijkheid voor alle problemen, voor elke vorm van verzet ("terrorisme", zoals dat verzet in fascistische, resp. fascistoïde traditie genoemd werd en nog steeds wordt) tegen zijn dictatuur bij 'communisten en vrijmetselaars'.

Italiaanse politici leggen de verantwoordelijkheid voor een mogelijk EU-onderzoek naar fiscale voordelen van de RK kerk dan ook ten volle bij "radicale groeperingen en vrijmetselaars", zoals het Katholiek Nieuwsblad afgelopen zaterdag meldde. Het gaat daarbij om vrijstelling van belastingbetaling voor duizenden hotels, scholen, ziekenhuizen e.d. die eigendom zijn van de RK kerk.

De Italiaanse minister Antonio di Pietro vindt dat de Europese Commissie zich met belangrijker zaken moet bezighouden - waarbij ik veronderstel dat hij niet verwijst naar de Vaticaanse houding ten opzichte van de AIDS-bestrijding...

La Repubblica wijdde 28 augustus een uitgebeider (en genuanceerder) artikel aan een verzoek van de Europese Commissie aan de Italiaanse regering om "aanvullende informatie" met betrekking tot "bepaalde fiscale voordelen voor de Italiaanse kerken", maar er is nog geen beslissing genomen over een eventueel onderzoek. De Commissie heeft met name moeite met de fiscale regels die in 2006, nog onder Berlusconi, werden opgesteld en waarbij bezittingen van de RK kerk vrijgesteld werden van onroerende-zaakbelasting.

Misschien is het in deze context interessant er nog even aan te herinneren dat Franco en de RK kerk twee handen op één buik waren (vies idee trouwens), net zoals trouwens zijn politieke erfgenamen van de Partido Popular nog steeds een uitstekende relatie hebben met de Spaanse bisschoppenconferentie.

Geen opmerkingen: