zondag 23 september 2007

Intussen elders in de wereld...

De laatste paar weken heb ik weinig aandacht besteed (althans hier) aan de situatie in en rond de VS, de belangrijkste bevriende mogendheid van Nederland, althans van het Nederlandse régime, én de meest oorlogszuchtige natie ter wereld. Dat betekent niet dat daar niets aan de hand is natuurlijk.

Om te beginnen gaat het nog steeds ellendig met de economie. De dollar heeft bijvoorbeeld verleden week een nieuw dieptepunt bereikt ten opzichte van de Euro, en is nu evenveel (of -gezien de tendens- 'even weinig') waard als de Canadese dollar (ABC News van 20 dezer). Nadat de hypotheekmarkt in de VS al in een diepe crisis terechtgekomen is, waardoor uiteindelijk besloten is de rentetarieven te verlagen, om in ieder geval de crisis een beetje af te remmen, is er nu een nieuw probleem ontstaan.

Nadat Venezuela en Iran besloten hadden om hun olie niet langer in dollars te verhandelen (een soortgelijke beslissing had Saddam Hussein ook genomen vlak voor de volstrekt niet gerechtvaardigde aanval op dat land!), en nadat China voor de VS-economie nadelige anti-inflatoire maatregelen neemt (zie o.a. Asia Times van gisteren) en in feite in staat is de economie van de VS in één klap uit te schakelen door een strategisch gebruik van de kolossale dollarvoorraden in dat land, heeft nu, tot overmaat van ramp (althans voor de Verenigdestaatse economie, maar daarmee samenhangend ook voor de Europese) de regering van Saudi-Arabië besloten om niet mee te gaan met de Verenigdestaatse rente-verlaging, waardoor de positie van de dollar nog verder in gevaar komt. (zie de Britse Telegraph van eergisteren)

Intussen, maar dat gaat dan weer een beetje over iets anders- meldde Newsweek op 20 september dat de grote telecombedrijven in de VS het régime Bush onder druk zetten om garanties te krijgen dat ze niet vervolgd zullen worden om de door hen in opdracht van de overheid uitgevoerde spionage-activiteiten. Dit, nadat het erop lijkt dat diverse rechtszaken van zonder rechterlijk bevel afgeluisterden erg nadelig kunnen uitvallen voor die telecombedrijven. Waarschijnlijk zullen ze hun zin wel krijgen, want anders komt Bush' programma voor de bescherming van zijn Heimat (Homeland) ernstig in gevaar.

Geen opmerkingen: