woensdag 5 september 2007

Derde dinsdag van september: Rode Dinsdag

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte:

De afdeling Amsterdam van de Rode Morgen organiseert een demonstratieve openluchtbijeenkomst op de Dam op dinsdag 18 september van 18:00 tot 19:30 uur.

Een protest tegen het beleid van sociale sloop van het kabinet Balkenende IV onder het motto: 'Solidariteit in de strijd voor werk, vrede, betaalbaar wonen - voor socialisme'.
In de traditie van de arbeidersbeweging heet dit protest op prinsjesdag de Rode Dinsdag.
Op het programma 18 september: bijdragen over de strijd in verschillende sectoren van bedrijven en openbare voorzieningen - met een open microfoon.

Regerings-afbraakplannen
De regering wil de ontslagbescherming op de helling zetten en honderden miljoenen bezuinigen op de AWBZ, de ouderenzorg en de ziekenhuizen. Door de privatisering worden duizenden werkenden in de thuiszorg, de TNT en het openbaar vervoer, bedreigd met ontslag en verlies van inkomen en rechten. En de verdere sloop van honderdduizenden goede en betaalbare woningen, maakt het voor velen onmogelijk om met een arbeidersloon of uitkering de stijgende woonlasten op te brengen. Het plan om de Nederlandse troepen in Afghanistan ook na 1 augustus volgend jaar te laten blijven deelnemen aan deze onrechtvaardige imperialistische oorlog brengt de Afghanen en de families van gedode Nederlanders onnoembaar leed. Om de benodigde honderden miljoenen extra op te brengen, wordt er verder bezuinigd.

Geen opmerkingen: