dinsdag 25 september 2007

Niet zwak en ziek worden - goed idee!

Minister Klink (Volksgezondheid) riep in zijn gisteren gepresenteerde kabinetsbeleid voor gezondheid en preventie vooral op om mensen gezond te houden.

O.a. De Pers bericht daar vandaag over. In het betreffende artikel worden diverse redenen genoemd waarom dat beter is, maar typisch genoeg verwijzen ze allemaal naar economische aspecten:
- werkgevers hebben last van ongezonde werknemers, want minder productief;
- dronken leerlingen leren minder [dus worden later ook minder productief];
- gemeenten ondervinden hinder van de overlast van dronken jongeren [dus meer kosten voor ordehandhaving en door vernielingen];
- en "tot slot" kosten zieke verzekerden de zorgverzekeraars geld (letterlijk staat er dat gezonde verzekerden "minder zorg nodig hebben en dus minder geld kosten").

De achterliggende gedachte bij dat aspect van de zorgverzekeraars (en dat is ongetwijfeld de reden waarom hier nu eens niet naar de negatieve consequenties van zieken, maar naar de positieve van gezonden gekeken wordt) is dat ze door minder geld te hoeven besteden aan zieken meer van de door ons betaalde premies overhouden voor hun aandeelhouders (want dat was toch uiteindelijk de feitelijke reden om zelfs de gezondheidszorg te privatiseren).

Het artikel vermeldt ook nog wat 'de diverse partijen precies kunnen doen om ziektes te voorkomen'. 'Scholen kunnen hun leerlingen aanzetten tot meer bewegen'.

Nee er komt écht niks meer bij wat de scholen kunnen doen. Zou de minister werkelijk niet weten dat veel scholen aan extra geld komen door een kantine te exploiteren of die door een ander te laten uitbaten? Zou de minister niet weten dat in die schoolkantines allerlei ongezonde rommel verkocht (en gekocht!) wordt? Allerhande chocoladeproducten (Mars e.d.), frisdranken (Cola), kroketten...

Zou het niet een goed idee zijn om die kantines terug te brengen tot een overblijfruimte, waar de leerlingen hun van thuis meegebrachte brood en een appel kunnen opeten, en waar de school dan (zoals in mijn jeugd in de jaren 1950) gratis thee verstrekt?
Of zou de minister van Financiën daar bij voorbaat al een stokje voor gestoken hebben, omdat dat zou betekenen dat de scholen die kantine-inkomsten kwijt zouden raken en dan weer meer geld uit de algemene middelen zouden moeten krijgen?


Bovendien, wat mij ook danig stoort, is dat de Minister er niet even op wijst dat een gezonder leven ook leidt tot een gelukkiger leven - maar (laat ik niet te negatief zijn) misschien gaat hij ervan uit dat de burger dat zelf ook wel kan bedenken...

Geen opmerkingen: