vrijdag 14 september 2007

Wanneer is een grondwet een grondwet?

Het antwoord lijkt (naar analogie van de reclametekst van enkele decennia geleden "Rang is alleen Rang als er Rang op staat") net zo simpel als het is. Een grondwet is, volgens de visie van de Raad van State, alleen een grondwet als er "grondwet" op staat.

Zoals het ANP vandaag meldt (zie o.a. de Volkskrant) hoeft in Nederland geen referendum gehouden te worden met betrekking tot het 'nieuwe' Europese Hervormingsverdrag, omdat het 'niet meer de grondwettelijke aspecten bevat die wel in de verworpen Europese grondwet stonden'.

Een dergelijke opmerking vraagt natuurlijk om analyse. Wat is namelijk het wezenlijke verschil tussen de verworpen ontwerptekst en de nieuwe tekst?

Afgezien van het feit dat er soms wat met artikelnummers en met woorden geschoven is en ondanks enkele marginale veranderingen (o.a. voor wat betreft de beperking van de macht van de nationale parlementen van de lidstaten), zijn er maar drie dingen écht veranderd. Je herinnert je ongetwijfeld nog hoe trots Balkenende erop was dat rekening was gehouden met de wensen van Nederland (Balkiaanse definitie: Nederland = het Balkenkabinet). Het komt erop neer dat de tekst geen melding meer maakt van de Europese vlag en van het Europese volkslied, en dat de naam veranderd is van 'Grondwet' in 'Verdrag'.

De Nederlandse grondwet (lees hem zelf door via wetten.overheid.nl) bevat geen bepalingen over de Nederlandse vlag of het Nederlandse volkslied, dus dat kan het verschil niet zijn. Dan moet dus het ontbreken van 'grondwettelijke aspecten' uitsluitend te danken zijn aan het feit dat de betreffende tekst voortaan 'verdrag' wordt genoemd.

Ik bedoel maar...

Geen opmerkingen: