donderdag 13 september 2007

De zoveelste politieke slapjanus

Plasterk, die onlangs nog blijk leek te geven van een waarlijk democratisch inzicht ten aanzien van vrijheid van informatie, is onder druk van commentaar van links en rechts toch maar weer vlug teruggekrabbeld: Er is "geen concreet beleidsvoornemen" om Hitlers Mein Kampf vrij te geven, waarbij hij dan meteen weer de andere kant op terugkrabbelt: "Niet in deze kabinetsperiode". (de Volkskrant vandaag)

Nou, voor mij is het wel duidelijk: de afkorting PvdA kunnen ze beter veranderen in PvdS, Partij van de Slapjani. Ik noem maar enkele voorbeelden:
- Wouter Bos, die niet onder Balkenende wil dienen, maar toch net zo lang smoest totdat hij -onder Balkenende!- vice-premier wordt;
- Jan Pronk die de waarheid zegt over Balkenende (namelijk dat hij een leugenaar is), maar niet weet hoe vlug hij die opmerking weer moet intrekken;
- Ronald Plasterk, die vindt dat het verbod op Mein Kampf opgeheven moet worden, maar dat dan toch ook weer niet vindt, maar desondanks.

Wat mij overigens wel verbaast, is dat ook de SP voorstander is van het handhaven van het verbod op Hitlers boek. Van de andere partijen verbaast het mij niet, maar van de SP bepaaldelijk wel. Hoe zit dat eigenlijk?

Geen opmerkingen: