vrijdag 28 september 2007

Referendum-nieuws: Denemarken en Acties

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte volgt hier het tweede deel van de Nieuwsbrief Ander Europa N° 12 van vandaag:

Denemarken
De discussie in Denemarken over een referendum over het nieuwe Europese verdrag heeft plotseling een andere wending genomen na uitspraken van een vooraanstaand lid van de conservatieve regeringspartij Pia Christmas-Moller. Het is ‘idioot’ om het nieuwe verdrag niet aan een referendum te onderwerpen zei zij tegen het dagblad Berlingske Tidende die dit bericht meteen groot op de voorpagina bracht.

‘Hoe meer transparantie en hoe meer directe dialoog met de burgers hoe beter’, verklaarde ze. ‘Wij hebben niets te verbergen en het zou idioot zijn om te doen alsof dat wel zo was’, zei ze, er aan toevoegend dat het een ramp zou zijn als de Denen tegen het verdrag zouden stemmen.’

Een andere opmerkelijke uitspraak: ‘Een referendum is essentieel voor de steun van de burgers op lange termijn. De Denen behoren tot de best geïnformeerde burgers van Europa dankzij onze referenda’. ‘Dit is een kwestie van democratie, en democratie begint uit de hand te lopen als politici bang worden van de kiezers’, zei mevrouw Chritmas-Moller die lange tijd politiek leider van haar partij was.

Deze opstelling kan leiden tot een kentering in de discussie over een referendum in Denemarken. De Rood Groene Alliantie en de uiterst rechtse Deense Volkspartij zijn voor een referendum evenals een kleine centrum partij. Drie partijen die gezamenlijk een meerderheid in het parlement hebben: de Sociaal Democraten, Liberalen en Sociaal Liberalen hebben nog geen standpunt bepaald.

In 2005 zou er in Denemarken een referendum gehouden worden over de Europese grondwet. Dit werd na het Franse en Nederlandse nee afgelast. Een eventueel Deens referendum zou naast Ierland het tweede referendum zijn over het hervormingsverdrag.’

Actietips
Zoals wij al eerder aangekondigd hebben gaan we met onze acties door tot er een definitief besluit van het parlement ligt over het wel of niet houden van een referendum. Veel mensen hebben de indruk dat met de opstelling van de PvdA fractie een referendum nu al definitief van de baan is. Daarom is het belangrijk om er op te blijven wijzen dat er nog geen beslissing is genomen in het parlement, dat er zelfs nog geen nieuw verdrag ligt en ook geen (initiatief) wetsvoorstel. Het uitoefenen van druk op parlementariërs, met name van de PvdA, blijft belangrijk.

In de media werd melding gemaakt van de vele honderden brieven en mails die bij Tichelaar en zijn fractiegenoten waren bezorgd. Het blijft nuttig om hen met vragen en opmerkingen te blijven bestoken. Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om op eigen kosten kleine advertenties/oproepen in bladen te plaatsen waarin opgeroepen wordt de petitie te tekenen. Dat is een uitstekend initiatief dat wat ons betreft navolging verdient.

U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief. Hier zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden. Via deze link kunt u op de inhoud reageren.

Geen opmerkingen: