zondag 23 september 2007

Balkenende en de Bonzo Dog Doo Dah Band (en democratie)

Het verband tussen een vernieuwende groep musici, humoristen (en wat al niet meer) enerzijds en een grauwe, kleurloze, smakeloze, onbetrouwbare, liegende en nep-christelijke 'politicus' zal niet meteen iedereen duidelijk zijn, maar wanneer ik verwijs naar de titel van een al tientallen jaren oud nummer van de Bonzo Dog Doo Dah Band, dat ik nog nooit op maar één radiozender gehoord heb (behalve in de tijd dat ik zelf een programma had op een lokale piraat in mijn toenmalige woonplaats en ik het draaide) zal het verband meteen duidelijk zijn aan de hand van de titel: No Matter Who You Vote for, the Government Always Gets In.

We hebben het de afgelopen tientallen jaren kunnen zien: wat er ook voor stemmen uitgebracht worden, er komt altijd een christocratisch-conservatief-kapitalistisch régime uit. Zelfs in de tijd dat er (onder Wim Kok) een régime was van zogenaamde liberalen en zogenaamde socialisten ging alles op dezelfde christocratische-conservatieve-kapitalistische voet door. Vanaf het begin van de 20e eeuw (je leest het goed: 20e eeuw, dus meer dan 100 jaar geleden) is de Nederlandse politiek nagenoeg ononderbroken bepaald door christocratisch-conservatieve kapitalisten. De enige twee korte onderbrekingen werden gevormd door de Tweede Wereldoorlog en een korte periode begin jaren 1970 (onder Joop den Uyl van de toen nog sociaal-democratische PvdA).

Ook de afgelopen 5 jaar zien we hetzelfde: het ene na het andere Balkenrégime werkt zichzelf in de nesten en wordt door de bevolking uitgekotst, maar na verkiezingen zijn het toch weer de volgende broddelaars die aan de touwtjes trekken.

Zo maakte bij de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten de SP (de enige partij met nog een écht links, zij het sociaal-democratisch, programma) veel winst, maar in alle provincies konkelfoesden de andere partijen net zolang totdat ze in een haat-liefde verhouding de SP overal buitenspel konden houden.

En, eerlijk gezegd worden de mogelijkheden om de huidige situatie te bestendigen alleen maar gerieflijker. Het gebruik van niet democratisch te controleren (en daarom per definitie onbetrouwbare) stemcomputers maakt het alleen maar gemakkelijker om verkiezingsresultaten 'aan te passen', zoals in de VS al diverse malen gebeurd is, en in Nederland ook al tenminste één keer (zij het op kleine schaal - zie o.a. mijn artikel 'Democratisch' stemmen per stemcomputer? van 6 juli 2006). De druk die er van overheidszijde uitgeoefend wordt om toch maar die stemcomputers door te drukken, doet me steeds meer twijfelen aan de zin van deelname aan verkiezingen.

Probeer maar eens te begrijpen wat er in de Rijksbegroting 2008 -onder te kop "Veilig en betrouwbaar"- precies bedoeld wordt: de termen 'DigiD' en 'internetstemmen' worden zodanig verweven gebruikt, dat het mij niets zou verbazen dat zo tussen de regels door de basis verbreed wordt om verkiezingen in Nederland voortaan niet eens meer met computers in stemlokalen te laten uitvoeren, maar door iedereen thuis op zijn eigen (al dan niet met viri, wormen of wat dan ook besmette) computer te laten stemmen.

Daarna moet het een klein kunstje zijn (zoals in Duitsland gebeurt met het begluren van privé-computers - zie mijn artikel
Hypocrisie ten top (ofwel: boeven die klagen over andere boeven) van 27 augustus dit jaar) om privé-computers te besmetten met software die door burgers uitgebrachte stemmen onderschept en vervangt door politiek-gewenste stemmen. En het kan nog simpeler: de uitgebrachte stemmen kunnen in het centrale stembureau al dan niet geautomatiseerd worden 'aangepast'.

En zo blijkt No Matter Who You Vote for, the Government Always Gets In een hoge voorspellende waarde te hebben gehad. Diezelfde 'regering' beschikt over alle, al dan niet legale, middelen om dat te verwezenlijken. Ik zou niet durven beweren dat dat nu al gebeurt (voorlopig blijkt het gewenste doel nog bereikbaar door het sluiten van gelegenheidscoalities), maar ik ga ervan uit dat het -wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om het gewenste resultaat te bereiken- zal gebeuren: wanneer iets technisch mogelijk is, zal er altijd iemand zijn die het ook daadwerkelijk doet.

Geen opmerkingen: