zaterdag 29 september 2007

Minder regeltjes? Meer inburgering? Moet van Balkenende! Ha...

Inburgeren moet van de overheid. Maar de papieren rompslomp is zo groot dat slechts een fractie van de inburgeraars een klaslokaal ziet.

Aldus begint een artikel in Trouw vandaag. De inleiding van het artikel geeft al aan dat er allemaal niet veel van de bekendgemaakte bedoelingen uitkomt. Het is zelfs zo erg dat veel Regionale Opleidingscentra (ROC's) en particuliere opleiders de speciaal aangetrokken leerkrachten weer dreigen te moeten ontslaan.

Ook dit is een typisch voorbeeld van de Balkeniaanse politiek: met veel heisa nieuwe maatregelen aankondigen, en als er dan niets van uitkomt de zaak gewoon stilhouden.

Het enige waarmee het régime zich op dit moment -op het vlak van regelvereenvoudiging- bezighoudt is de versoepeling van het ontslagrecht. En dat dient tevens uitstekend als afleidingsmanoeuvre: de vakbonden en kritische politieke partijen houden zich daarmee bezig en zo wordt de aandacht mooi weggehouden van het fiasco van de inburgering.

Geen opmerkingen: