dinsdag 25 september 2007

Wat is er van die vrijheidslievende Nederlanders overgebleven?

Nederland werd altijd -en niet alleen binnen het eigen land, maar ook elders- gezien als een groot voorvechter van burgerlijke vrijheden, maar daar lijkt steeds minder van over te zijn.

Maurice de Hond publiceerde afgelopen zaterdag een peiling, waaruit blijkt dat 60% van de ondervraagden van mening is dat Geert Wilders door zijn optreden "tegenstellingen onnodig op scherp zet".
(Trouw) Het ANP-nieuws had daarvan vanmiddag op Arrow Classic Rock gemaakt dat hij daardoor "zelf agressie opwekte"!

Van dezelfde ondervraagden vond overigens 67% dat Wilders het recht heeft 'om in de Kamer te zeggen wat hem goeddunkt', omdat hij 'meer dan een half miljoen kiezers vertegenwoordigt'.

Laat ik, voordat ik verderga, eerst maar even plechtig verklaren dat ik niet achter Wilders sta of achter wat hij zegt.

Dat gezegd zijnde, vind ik echter dat iedereen (dus ook iemand zonder ook maar één kiezer achter zich) het recht heeft om te 'zeggen wat hem goeddunkt'. De polariserende opmerkingen van Wilders (en van wie dan ook) komen misschien hard aan, maar zijn van de andere kant ook een uitnodiging tot debat, misschien dan wel niet met Wilders zelf, maar toch wel met anderen. Pittige standpunten (of uitingen) zijn heel wat betere uitgangspunten voor een discussie dan halfzachte, al bij voorbaat genuanceerde suggesties van standpunten.

Uiteraard stelt een dergelijk debat wél eisen aan degenen die het niet met de gewraakte opmerkingen eens zijn: ze moeten zelf een mening hebben, en moeten ook bereid zijn te luisteren naar de mening van anderen. En daarbij is het niet voldoende om iets af te keuren, omdat het vroeger ook niet zo was.

Wat is er mis met Wilders' opmerkingen (ik weet niet of het echt 'standpunten' zijn, want ik weet niet in hoeverre hij zijn kreten niet aandikt voor meer effect)? Waarom kloppen ze niet? Hoe vind ik dat het zou moeten zijn, en waarom? Dat zijn enkele van de vragen die gesteld zouden kunnen worden door degenen die het met Wilders oneens zijn.

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat hij 'tegenstellingen onnodig op scherp zet'. Die tegenstellingen ontstaan omdat mensen ongenuanceerd vóór of tegen zijn opmerkingen zijn en zich dan tegenover elkaar opstellen, in plaats van samen juist te proberen Wilders de wind uit de zeilen te nemen.

Ik denk dat juist dát een van de eerste eisen is die gesteld moeten worden aan mensen die in Nederland wonen: bereidheid om naar elkaar te luisteren en te proberen elkaars standpunten te begrijpen. Niet zeuren over boerenkool, kraambezoek of desnoods vrouwen- of homo-emancipatie. Bereidheid ook om te accepteren dat anderen een andere invulling van hun leven willen, maar dat dan ook wederzijds en zonder anderen om hun anderszijn negatief te bejenigen.

En wanneer iemand dan toch nog écht te ver gaat in zijn opmerkingen, dan hebben we de Nederlandse wetgeving die ingeroepen kan worden om de overtreders tot de orde te roepen.

Geen opmerkingen: