zondag 2 september 2007

Het gaat alleen om het geld, ook (vooral?) bij de zogenaamde christelijke partijen

De PvdA heeft een wetsvoorstel ingediend om seks met dieren te verbieden. PvdA-kamerlid Waalkens wil ook de productie van en handel in dierenporno strafbaar stellen. (ANP vandaag, zie o.a. in het Algemeen Dagblad).

Ik ben daar helemaal voor. Maar dan vind ik ook dat bijv. honden die mensen aan hun kruis snuffelen meteen opgepakt moeten worden.

Bovendien moet het dan eveneens verboden worden om dieren kunstmatig te bezwangeren (in veeartsenijkundige terminologie heet dat 'KI' - kunstmatige inseminatie). Het mag natuurlijk niet zo zijn dat niet-bevruchtende sex strafbaar is, terwijl het als normaal beschouwd wordt om dieren te bevruchten (ook al kunnen ze niet zeggen dat ze het niet willen).

Verder vind ik dan ook dat verboden moet worden om dieren te fokken voor hun bont. En als er een of andere akelige ziekte optreedt, die zich dankzij de grootschalige dierenhouderij op epidemische wijze verspreidt, moet het ook verboden worden die dieren te vermoorden (in Nieuwspraak: ruimen).

In een verdere fase moet er dan ook een wet komen tegen het fokken van dieren voor de consumptie, om te beginnen tegen de industriële productie van vlees (ik meende verleden week iets op te vangen over varkensflats)...

Helaas, ik denk dat het niet verder zal komen dan een verbod op sex met dieren en op 'dierenporno'. Daarmee valt namelijk geen geld te verdienen door bedrijven die binnen de neoliberale 'filosofie' passen. Al die andere zaken leveren grof geld op: nertsfarms, grootschalige varkensfokkerijen -zoals in het traditioneel CDA-georiënteerde Noord-Brabant- en KI, alsmede het 'ruimen' van zieke dieren (want vlees met antistoffen levert geen geld op) - hoezo dierenwelzijn?

Nog een extra vraagje: wat verstaat Waalkens (of is hij door het ANP verkeerd geciteerd?) precies onder 'dierenporno'? Mogen er dan ook nooit meer documentaires over het sexleven van weet-ik-wat-voor dieren op de TV uitgezonden worden? Of bedoelt hij 'sodomie', d.w.z. sex tussen mensen en dieren?

Geen opmerkingen: