vrijdag 19 oktober 2007

Kapitalistische dictatuur weer stapje dichterbij in Europa

Op diverse radiozenders heb ik vanmiddag alleluja-berichten gehoord uit Portugal. Dat land mag zich op de borst kloppen: tijdens het Portugese voorzitterschap van de EU is immers de definitieve tekst van de niet-grondwet er met grof geweld doorgedrukt. Zodra deze door de diverse Europese overheden is goedgekeurd, mag Europa ook buiten het grondgebied van de Europese Unie met hetzelfde recht als de Verenigde Staten overal ter wereld 'preventief' oorlogen beginnen om de 'Europese belangen' te beschermen (wat die dan ook zijn mogen).

Volgens de nieuwslezeres op RTL - Der Oldies Sender was Angela Merkel erg blij met het bereiken van deze nieuwe mijlpaal en de Kroatische overheid (volgens het nieuws op Hrvatski Radio) was ook erg tevreden - ongetwijfeld omdat Kroatië zich graag zo dicht mogelijk tegen de EU-bazen aanschurkt in de hoop ook gauw te mogen toetreden.

Intussen zijn de gewone Europeanen, de arbeiders, die uiteindelijk degenen zijn die het werkelijke werk doen, voor de zoveelste keer belazerd door de door henzelf 'democratisch gekozen' regeringen.

Het ergste is nog dat we overal om ons heen de nefaste invloed van de Europese invloed om ons heen zien: na de invoering van de Euro hoor ik uit diverse landen een niet-aflatende stroom van klachten over de astronomische prijsstijgingen; dankzij het 'vrije verkeer van werknemers' worden diverse landen nu overstroomd door burgers uit andere EU-landen (ook niet-werknemers -zoals de (relatief) grote kuddes Roemeense zakkenrollers en inbrekersbendes die in Spanje huishouden)- en degenen die wel komen werken worden veelal in de meest erbarmelijke situaties gehuisvest en uitgebuit. Dat dit ongetwijfeld alleen tot meer xenofobie kan leiden is evident - en het is misschien zelfs wel ingecalculeerd door de voorstanders, ofschoon hun vermoedelijk toch vooral voor ogen gestaan zal hebben dat op deze manier de loonkosten gedrukt kunnen worden (en de zakken van de nuttelozen van de maatschappij nog meer -en nog gemakkelijker- gevuld kunnen worden). Mede dankzij de in de laatste jaren uitgeklede sociale zekerheid is het ook gemakkelijk geworden om werklozen te dwingen onderbetaald werk te accepteren.

Misschien worden de PvdA- en CDA-stemmers nu wakker, beseffen ze nu hoe ze zich met open ogen hebben laten belazeren. Misschien is het nog niet te laat, maar dan zullen ze bij volgende verkiezingen toch écht wél met het verstand moeten kiezen en zich niet laten leiden door de desinformatie van de gelijkgeschakelde pers en door hun traditionele stemgedrag...

Geen opmerkingen: