woensdag 24 oktober 2007

Wie is niet betrokken bij wie?

Uit een onderzoek van bureau Towers Perrin [weer zo'n vaag bureau, waar ik nog nooit van gehoord heb!] blijkt dat veel werknemers nauwelijks betrokken zijn bij hun werk. Dat zou werkgevers veel geld kosten. Dit zou overigens niet anders zijn dan 'in andere Europese landen' [welke?]. (Het Financieele Dagblad gisteren)

Het vreemde is dat dit vreemd gevonden wordt... Waarom zou een arbeider zich druk maken om de belangen van zijn baas, wanneer de arbeider weet dat hij toch maar een pionnetje is, dat net zo gemakkelijk ontslagen wordt, wanneer de directeur zich daarmee weer enkele miljoenen rijker kan maken? Wanneer bazen werkelijk willen dat 'hun' arbeiders zich betrokken voelen bij hun werk, dan zullen ze hen daar ook bij moeten betrekken (toch logisch, nietwaar?). Waarom zouden arbeiders zich wel betrokken moeten voelen bij de belangen van hun baas, wanneer die zich geen snars aantrekt van de belangen van de arbeiders?

Ik gebruik overigens zelf de termen 'werknemer' en 'werkgever' niet, omdat deze in het Nederlands (en ook in andere talen overigens), volstrekt verkeerd gebruikt worden. De 'werkgever' is namelijk de arbeider, die -in ruil voor loon- zijn werk geeft, en de 'werknemer' is
de baas, die het werk van de arbeider neemt.

Geen opmerkingen: