woensdag 24 oktober 2007

Maar wanneer heeft Den Haag dat door?

Het is (o.a. hier) al regelmatig betoogd dat de nieuwe hype van de biobrandstoffen een heilloze weg is, die alleen dient om het kiesvee rustig te houden. Onlangs werd op diverse plaatsen in "de media" al gemeld dat levensmiddelen de komende tijd duurder gaan worden, en daar werd zelfs bij vermeld dat dat kwam omdat steeds meer landbouwgrond onttrokken wordt aan de productie van voeding ten behoeve van de teelt van grondstoffen van biobrandstoffen.

De diverse overheden begrijpen wel dat de massa kortzichtig genoeg is om tegen elke prijs vast te houden aan het gebruik van de eigen auto, en daarom wordt ook nauwelijks moeite gedaan om het Openbaar Vervoer te stimuleren, terwijl juist een verschuiving in die richting een enorme besparing zou betekenen op het vlak van fossiele brandstoffen. Ik wil echter wel nuanceren dat de overheid ook onder druk gezet wordt (en zich laat zetten) door de olie- en de auto-industrie, dus de kans op zinnige initiatieven van overheidswege lijkt me bijna microscopisch klein.

Tijdens een 'seminar' (dat is een soort conferentie in tradioneel Nederlands) van ABN-Amro verklaarde Jim Rogers (die eind jaren 1990 zijn eigen -inmiddels toonaangevende- 'grondstoffenindex' opstartte) dat biobrandstoffen als vervanging voor fossiele brandstoffen geen zin hebben. Daarbij vermeldde hij ook nadrukkelijk de prijsstijging van voedingsmiddelen en meldde nog dat, zelfs bij het gebruik van alle landbouwgrond ter wereld nog maar een derde van alle motoren zou kunnen draaien [niet dat dat dan nog nodig zou zijn, want zonder landbouwgrond zal de mensheid ook gauw uitgestorven zijn...]. (De Pers vandaag; ik kon helaas geen link vinden.)

Misschien dat Den Haag en andere neoliberale bozo's gevoeliger zijn voor Jim Rogers' opmerkingen, want waarschuwingen en berekeningen van milieu-bewegingen worden al bij voorbaat niet serieus genomen. Waarom zouden ze ook? Clubs die niet het verhogen van de winst op de eerste plaats stellen, kunnen toch niet serieus genomen worden?

Geen opmerkingen: