woensdag 31 oktober 2007

Verkeersveiligheid of onflexibele rechtlijnigheid?

De Raad van Hoofdcommissarissen heeft de politiecorpsen opdracht gegeven mensen die zonder vaste fietsverlichting aan het verkeer deelnemen (dus bijv. met lampjes op tassen of jassen) een boete moeten krijgen van € 20,00. Bovendien moet een fietslicht aan de voorzijde wit zijn en aan de achterzijde rood. (de Volkskrant gisteren).

Dat aan de voorzijde een wit en aan de achterzijde een rood licht noodzakelijk zijn heeft mijn volledige steun (het is me al diverse malen overkomen dat ik een achterlicht op me af dacht te zien komen, dat dan een voorlicht bleek te zijn), maar daarmee houdt mijn instemming dan ook volledig op.

Het gaat er om - en dat is ook ongetwijfeld de bedoeling van de wetgever geweest - dat fietsen in het donker zichtbaar moeten zijn. Ik zou denken dat een helder los lichtje beter is dan een vaste gloeiende speldekop. Ik vind dat het getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel (uiteraard in het eigen belang) om losse fietsverlichting te gebruiken, wanneer de vaste fietsverlichting niet werkt. Het is praktisch niet doenlijk om fietsverlichting werkend te houden. Is het niet omdat de dynamo slipt vanwege halfgesmolten sneeuw op het fietspad, dan is het achterlicht weer wel eens kapotgetrapt door jonge ettertjes (nee, geen kutmarokkaantjes, maar gewoon witte etterbakkies!) of is het draadje tussen de dynamo en het lampje doorgeknipt of kapotgetrokken. Hoeveel geld ik in de loop van de jaren heb moeten uitgeven aan het in orde houden van de fietsverlichting van mijn gezin zou ik onmogelijk kunnen becijferen.

De brief van de Raad van Commissarissen is dus erg dom en, juist door zijn overdreven rechtlijnigheid, contraproductief. Hoe kan de politie nou serieus genomen worden, wanneer dit soort maatregelen doorgevoerd moet worden? Wat doen ze trouwens met een lampje dat is bevestigd aan een fietstas, die met riempjes tamelijk vast aan de fiets zit?
Een maatregel tegen verkeerd gekleurde (of knipperende) fietsverlichting heeft mijn sympathie, maar sommige mensen (en commissarissen zijn ook mensen) kunnen kennelijk niet op tijd ophouden met doordrammen...


Van de andere kant vindt minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) dat jongeren al op hun 17 een rijbewijs moeten kunnen halen. Daarmee mogen ze dan al rijden, maar tot hun 18e onder begeleiding van een 'ervaren bestuurder' van 18 of ouder'... (ANP, o.a. via de Stentor van vandaag) Zou het alcoholgehalte van die begeleider getest worden?

In plaats van te proberen de auto-obsessie onder jongeren wat terug te dringen (dat lijkt me toch wel in het belang van o.a. beperking van de CO2-uitstoot), wil men nu proberen mensen nog jonger aan te zetten tot het creëren van files. De auto- en de wegenbouwsector zullen daar wel blij om zijn... Het zou in alle opzichten (behalve uiteraard voor de toch al uitpuilende bankrekeningen van de auto- en wegenbouwers; en de olieboeren natuurlijk!) gunstig zijn om juist het openbaar vervoer drastisch te verbeteren, waardoor het autogebruik teruggedrongen kan worden. Hierdoor wordt het veiliger en rustiger op de wegen en het milieu zal ons er dankbaar voor zijn.

Overigens heb ik regelmatig gelezen over onderzoeken, waaruit bleek dat juist gemotoriseerde jongeren meer ongelukken veroorzaken in het verkeer (onvoldoende inzicht, stoerdoenerij, al dan niet daarmee samenhangend alcoholmisbruik, e.d.). Dat lijkt me dus een sterk argument om niet jongeren al vanaf hun 17e auto te laten rijden (want als ze een 'ervaren' vriend van 18 naast zich hebben, stelt dat mij geenszins gerust).

Over onderzoeken naar de invloed van niet vast bevestigde fietsverlichting op de verkeersveiligheid heb ik daarentegen nog nooit iets gelezen. Het belang hiervan wordt m.i. ook schromelijk overdreven. Fietsen zijn de laatste decennia al opgetuigd tot ware kerstbomen (reflecterende (eigenlijk retroflecterende) trappers, reflecterende banden, fietsreflectoren). Een automobilist die een aldus opgetuigde fiets niet ziet omdat hij te hard rijdt of het te druk heeft met zijn al dan niet handsfree telefoongesprek merkt ook een fiets met vaste fietsverlichting niet op.

Een tip voor de Raad voor Commissarissen: strikt controleren op de snelheid van het autoverkeer op plaatsen waar zich ook voetgangers en/of fietsers kunnen bevinden.

Een advies voor het ministerie van Verkeer: de maximumsnelheid op alle plaatsen waar zich ook voetgangers en/of fietsers kunnen bevinden verlagen naar 40 of 30 km/uur. Fietsers op alle rotondes voorrang (niet alleen in, maar ook buiten de bebouwde kom). De huidige situatie is voor veel automobilisten onduidelijk, zoals ik dagelijks ondervind. En als het ministerie geïnteresseerd is, heb ik nog wel een aantal adviezen.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ach, ik denk dat het weer zo een "terug naar de jaren 50" idee is. Lampjes. Makkelijk te controleren, makkelijk te bekeuren en zo. Normen en waarden; kleinschalig beginnen met terugdraaien van de klok. Politie wordt weer koddebeier dan wel "ballenjat".
Het heeft me wel mijn halve leven al verbaasd dat we een voertuig op de maan kunnen laten landen, maar dat we niet in staat zijn een bestendig werkend fietslampje te maken.

Ik heb echt niet zoveel medegevoel met al dat fietsersleed, want ze rijden in de stad toch al overal op de stoep de voetgangers van de sokken, tegen het verkeer in, en halen de stompzinnigste capriolen uit. Vooral die mannen in korte glimbroeken schijnen een soort geestelijke verdoving te ondervinden. Ik ben eerder voor het opvoeden van fietsers dan ze overal voorrang te geven omdat ze het toch niet leren om normaal aan het verkeer deel te nemen. (Voor de duidelijkheid: ik gebruik zowel mijn voeten als mijn fiets als mijn motor en soms zelfs eens een auto dus ik ken de toestand van vele kanten).

Verder denk ik dat de jongeren door de overheid de auto in geforceerd worden: voor de brommer is tegenwoordig een certificaat nodig, dat kost weer geld; ook het halen van het motorrijbewijs is door nieuwe regels volmaakt oninteressant gemaakt, alleen diehards beginnen daar nog aan.

Blijft dus over de auto...

Sneeuw, wanneer heb ik die toch voor het laatst gezien...