donderdag 1 november 2007

Is die Cohen nou helemaal gek geworden?

Wat bezielt een man als burgemeester Cohen van Amsterdam om "als ongelovige" (bedoelt hij dat, of bedoelt hij "als niet-gelovige"?) een pleidooi te houden voor het belang van godsdienst? Die zou volgens hem namelijk een 'perspectief bieden op een rechtvaardiger samenleving'. (NRC van gisteren).

Godsdienst is niets anders dan een excuus voor vooroordelen, voor racisme, voor gewelddadigheden en een ideaal middel om mensen dom te houden en te manipuleren.

Toen een paar duizend jaar geleden bepaald werd dat god (welke god dan ook) varkens onreine dieren vond en daarom het eten van varkensvlees verbood, had dat gunstige gevolgen, want daardoor (en misschien was dat voor de bedenker van die god ook wel de reden) liepen de gelovigen minder risico van besmetting door de salmonella-bacterie. Zo zijn er wel meer voorbeelden te bedenken van een slim gebruik van godsdienst om mensen de goede richting op te sturen.

Toen de machthebbers in de middeleeuwen besloten dat niet-christenen ofwel zich moesten bekeren ofwel uitgemoord moesten worden, had dat nefaste gevolgen. Niet alleen werden honderdduizenden mensen vermoord, maar ook werd de wetenschappelijke ontwikkeling van Europa afgeremd. Spanje is de verjaging van de Arabieren (1492) nog steeds niet helemaal te boven gekomen.

Zo zijn er groeperingen die het voor elkaar krijgen (denk maar aan de katholieke fundamentalisten in Polen) homosexuelen als minderwaardig te beschouwen, of die (denk ook maar aan de katholieke fundamentalisten in Ierland en Portugal of Italië) er de voorkeur aan geven dat kinderen ongewenst geboren worden en daardoor in veel gevallen voorbestemd zijn tot een ongelukkig leven. Alles liever dan dat een bevrucht eitje afgedreven wordt, omdat zelfs een spermatozietje bijna al beschouwd wordt als een mini-mensje. En dan heb je nog gristelijke fundamentalisten (die van de SGP bijvoorbeeld) die vrouwen beschouwen als broed- en verzorgmachines, die vooral geen rol mogen hebben in de partij (contributie betalen mag uiteraard wel).

Cohen adviseert om "kritisch naar onze eigen samenleving te kijken en dergelijke kritiekpunten vanuit de religie werkelijk te onderzoeken. [...] De zoektocht naar een rechtvaardige samenleving zou juist het punt kunnen zijn waarop gelovigen en seculieren elkaar de hand kunnen reiken." Om echter de maatschappij kritisch te onderzoeken is godsdienst niet alleen overbodig, maar zelfs misleidend (want kleurend). De maatschappij kan heel goed geanalyseerd worden vanuit een eerlijke en oprechte beoordeling vanuit het idee "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet".

Om een degelijke analyse van de maatschappij mogelijk te maken, is een goed (en derhalve veel beter dan het tegenwoordige!) onderwijs onontbeerlijk. Een onderwijs, dat vooroordelen (en dus welke godsdienst dan ook) uitbant.

Lees eerst het artikel in het NRC en daarna het boek The God Delusion van Richard Dawkins (uit 2006), in 2007 in het Nederlands gepubliceerd onder de titel God als misvatting.

1 opmerking:

Anoniem zei

Nou, die Cohen is vast ernstig bedreigd door een paar van zijn fijne stadsgenoten, want dit soort rariteit had ik niet van hem verwacht.

Hoewel ook hij een draaikont is: mijn opa (joods) noemde hem een "varkensjood" ofwel iemand die zich al dan niet joods voordoet, al naar gelang het goed is voor je baantje, maar het met de vereiste religieuze rituelen (met name de spijswetten) niet te nauw neemt.

Ik ben dan ook zeer verrast dat Cohen zichzelf nu ongelovig noemt. Toch nog eerlijk geworden op zijn ouwe dag? Of zou hij het slechts in die zin bedoelen dat joden door andere gelovigen doorgaans als ongelovig worden beschouwd omdat de joden Christus niet als de verlosser erkennen?

"Religies houden ons een spiegel voor": daarin heeft hij waarachtig gelijk: een spiegel die laat zien hoe het dus beslist niet moet! Religies veroorspreiden slechts angst (waaronder xenofobie) en brengen daarmee logischerwijze moord en doodslag met zich. De milde vorm (ca 1950?) was "twee geloven op 1 kussen, daar ligt de(n?) Duivel tussen". Dat was nog maar tussen twee zeer aan elkaar verwante religies. Zie verder de geschiedenisboekjes.

"Religies voorzien in een nood"? Ik zie wel af en toe dat sommigen troost kunnen putten uit een religie, maar ik zou dat nooit kunnen: troost putten uit een primitief verzinsel, dat hopelijk niet als een bewuste leugen de wereld is ingebracht... ik zie de door de burger gepraktiseerde religie als een heilloze weg die slechts tot verdeeldheid leidt.

Ik ben bang dat mijn openingsregels het dichtst bij de waarheid komen: de media wekken bij mij namelijk de indruk dat de orde in Amsterdam nauwelijks meer te handhaven is. Dus wat doe je dan als popie semi-joodse burgervader? Zo te zien, naar oud-joods gebruik de underdog gaan spelen en in bedekte termen de godsdienstfanaten bevriend houden. En emigreren als het te heet onder de voeten wordt. Misschien wel naar Het Beloofde Land?

"Shalom" lijkt heel sterk op "Salaam" en betekent hetzelfde. Toch heb ik het gevoel dat er in Mokum iets niet lekker zit. Maar ik kan het natuurlijk niet beoordelen... ik ben namelijk atheist. Maar ik doe er de laatste jaren weinig aan. Behalve als mijn vrijheid me door de gelovigen afgenomen dreigt te worden!