zondag 25 november 2007

Brief aan Beatrix

Afgelopen vrijdag verscheen het nevenstaande bericht op Teletekst.

Nieuwsbrief Ander Europa N° 17 reageerde op de opmerkingen van Beatrix en schreef haar een brief, die in de bovengenoemde nieuwsbrief werd opgenomen. Graag neem ik hierna de hele nieuwsbrief over (uiteraard met toestemming van de auteur).
Naar aanleiding van haar uitspraken over het Europadebat heeft het samenwerkingsverband ‘Ander Europa’ een open brief geschreven aan koningin Beatrix. Hieronder de tekst van deze brief.


Aan: H.M. de Koningin
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag


Amsterdam, 25 november 2007


Geachte koningin Beatrix,

Met veel genoegen hebben wij vernomen dat u in uw voorwoord bij het boek
Paleis Europa pleit voor meer openheid over Europa. U waarschuwt met name tegen verhullend taalgebruik in het Europadebat. Dat doet ons deugd. U doelt hier ongetwijfeld op de gang van zaken bij het tot stand komen van het zogenoemde hervormingsverdrag. Het is inderdaad stuitend om te zien hoe de regeringsleiders met een aantal cosmetische veranderingen de indruk willen wekken dat dit nieuwe verdrag in de kern iets anders is dan het oude grondwettelijke verdrag. Het veranderen van de naam ‘grondwettelijk verdrag’ in ‘hervormingsverdrag’, van Europese ‘Minister van Buitenlandse Zaken’ in ‘Hoge Vertegenwoordiger’, van Europese ‘wetten’ in Europese ‘richtlijnen’ en het niet meer noemen van de vlag en het volkslied zijn voorbeelden van dit verhullend taalgebruik. We zijn blij dat u zich daar zo duidelijk tegen keert.

Iets minder gelukkig zijn we met de passage waarin u opmerkt dat volgens u ten onrechte de indruk wordt gewekt “dat het Europese wordingsproces zich volstrekt buiten ons om en zonder onze controle” afspeelt. Als hier sprake is van de koninklijke meervoudsvorm heeft u gelijk. Alle Europese verdragen zijn aan u als staatshoofd ter ondertekening voorgelegd en u heeft ze goedgekeurd. Maar voor ons als eenvoudige burgers geldt dat niet. Onze mening is niet gevraagd. Niet over de vorming van de Europese Unie, niet over de uitbreiding daarvan en ook niet over de invoering van de euro, om maar een paar heikele punten te noemen. Zoals u weet is onze mening wel gevraagd over het Grondwettelijke verdrag en die mening hebben we ondubbelzinnig gegeven. Maar juist dat verdrag wordt er nu in een andere vorm alsnog doorgedrukt.

U wijst er in uw inleiding op dat de nationale parlementen en regeringen de voortgang van de Europese samenwerking bepalen. Dat klopt. En in principe zou dat een democratische garantie moeten zijn. Maar in werkelijkheid hebben we bij het referendum van 2005 gezien dat de regering en een grote meerderheid van het parlement vóór waren, maar dat een grote meerderheid van de bevolking tégen was. Dat is ook de reden dat de regering de grondwet er nu in de nieuwe versie zonder referendum door wil drukken, want het is natuurlijk verre van zeker dat hij het bij een nieuw referendum wél zal halen.

Geachte koningin, u pleit voor het voeren van een open debat over Europa. Daarmee gaat u gelukkig lijnrecht in tegen de regering die er alles aan doet om het Europadebat te laten verstommen. U weet dat na het afblazen van de Brede Maatschappelijke Discussie over Europa - die net na het referendum in 2005 werd aangekondigd - de regering twee en een half miljoen euro per jaar beschikbaar heeft gesteld voor debat over Europa. U weet ongetwijfeld ook dat van de vijf miljoen euro die tot nu toe in dat kader zijn uitgegeven er 50.000, dat wil zeggen precies 1%, is gegeven aan tegenstanders van de grondwet. Dan zal het ook u niet verbazen dat er niet veel van de discussie is terechtgekomen. Er zijn er twee nodig voor de tango, zoals ze in het land van uw schoondochter zeggen.

U heeft de afgelopen tijd ten paleize discussies georganiseerd over de toekomst van Europa. In het kader van het project ‘Europa en de minima’ doen wij dat ook. Onze doelgroep is wellicht niet helemaal dezelfde, maar misschien is het toch een idee om de handen ineen te slaan en samen wat discussies te organiseren. Graag horen we van u. Op onze website www.andereuropa.nl vindt u onze contactgegevens. U kunt daar ook de petitie voor een referendum over het nieuwe verdrag tekenen, want een dergelijk referendum is natuurlijk de koninklijke weg naar een hernieuwd debat over de toekomst van Europa.

Met vriendelijke groet,

namens het samenwerkingsverband ander Europa,

Willem BosSteun
U kunt ons ook financieel steunen door overmaking van een bedrag op rekening 609060 t.n.v. XminY, Amsterdam, ovv Ander Europa Fonds.

U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief. Daar zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden.

Via info@wijwillenreferendum.eu kunt u op de inhoud reageren.

Geen opmerkingen: