vrijdag 23 november 2007

Wat is het verband?

Trouw meldt vandaag dat het nauwelijks nog uit te sluiten valt dat het Balkenrégime de "eerst-kapotschieten-en-dan-opbouwen-missie" van Nederlandse militairen in Afghanistan tegen de oorspronkelijke afspraken in met nog eens twee jaar verlengt.

Daarnaast publiceert
Dag vandaag een artikel over het stijgende gebruik van cocaïne in Europa. Een samenvatting daarvan staat op de website van het dagblad. Wat echter niet op de website staat en wél in de papieren editie is een inspirerende grafiek (rechts staat het belangrijkste deel daarvan). Uit die grafiek blijkt namelijk niet alleen dat het gebruik van cocaïne sterk stijgt, maar ook dat vanaf half 2003 het gebruik van heroïne weer aan het stijgen is.

Toeval? Geen toeval? Feit is dat de Taliban, nadat de Russische militairen uit Afghanistan waren verdreven, een streng bewind hadden geïnstalleerd en dat een van hun successen was het nagenoeg uitroeien van de papaverteelt. Papaver levert, zoals hopelijk bekend, opium en daaruit morfine; en heroïne is weer afgeleid van morfine.

Feit is ook dat de laatste jaren in de door NAVO-militairen bezette delen van Afghanistan de opiumproductie weer flink op gang is gekomen, zij het niet in de door Nederlandse militairen bezette Uruzgan, maar wel bijv. in Helmand, dat met name door Britten is bezet. (zie NRC van 27 augustus dit jaar).

De drugsbestrijders mogen dus wel blij zijn met de democratiseringsdrang van de kapitalistische internationale...

Geen opmerkingen: