woensdag 14 november 2007

Minister Cramer heeft advies nodig!

In Trouw staat vandaag een droevigstemmend artikel over het "klimaatprobleem".

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) schrok namelijk zich te pletter van het nieuwste duurzaamheidsrapport van de aarde: "Doe ik genoeg? Ik weet het niet. Zegt u het mij eens."

Het is duidelijk dat zij daar niet op haar plaats zit - wat ik trouwens al geconcludeerd had toen ze na een bezoek aan Philips ineens dapper het gebruik van spaarlampen begon te stimuleren, zonder er daarbij blijk van te geven dat ze wist dat dit -in de lichtproductie- slechts een zeer kleine energiebesparing zou opleveren; maar omdat die lampen een kleine hoeveelheid kwik bevatten, kost het verwijderen daarvan uit de afgedankte spaarlampen een veelvoud van de bespaarde energie. Gelukkig leven spaarlampen langer dan traditionele gloeilampen (dat wil de reclame ons in ieder geval doen geloven), anders ware het nog rampzaliger geweest.

Van de andere kant moeten we mevrouw Cramer ook weer niet té veel verwijten maken. Tenslotte is de club waarin ze zit ook bepaald oninspirerend (en helaas niet alleen op milieugebied). Dat ze het allemaal niet weet is dus niet verwonderlijk.

Het neokapitaloliberalisme van het CDA denkt immers alleen aan de belangen van de conservatieve bezittende klasse (al maakt de partij dankbaar misbruik van -de stemmen van- het traditionele deel van de Nederlandse bevolking); het nepposocialisme van de PvdA heeft alleen oog voor de eigen carrière van de politici. Een onfraai voorbeeld daarvan is Wim Kok, die weliswaar tijdens zijn premierschap fulmineerde tegen exhibitionistische zelfverrijkers, maar zodra hij premier-af was zich maar al te graag in het wereldje van de nuttelozen van de maatschappij liet opnemen. En het fundamentalisme van de ChristenUnie denkt helemaal niet, dat houdt zich alleen aan hetgeen in hun heilige sprookjesboek staat (Genesis 1:28, zie rechts), wat door de alleluya's wordt geïnterpreteerd als
: rotzooi maar wat aan met die aarde, want jullie mogen haar onderwerpen.

Wie denkt dat ik overdrijf, zou ik dringend willen aanraden eens goed rond te kijken naar de manier waarop de overheid omgaat met het milieu:
 • In plaats van iets wezenlijks te doen aan uitlaatgassen van het autoverkeer, worden er steeds maar meer kilometers asfalt door het land getrokken, want zoveel mogelijk mensen moeten met hun auto overal kunnen komen;
 • In plaats van het autogebruik actief te beperken door het openbaar vervoer drastisch te verbeteren en goedkoper te maken, of het autobezit te beperken tot bijv. één personenwagen (en misschien nog een rugzakautootje) per huishouden, wordt het autoverkeer met halve en lege maatregelen geen strobreed in de weg gelegd;
 • Enkele jaren geleden alweer werden subsidies voor woningisolatie van het ene moment op het andere ingetrokken;
 • Schiphol, toch ook goed voor heel wat energieverspilling (reken maar eens uit hoeveel liter kerosine voor jou verbrandt wordt als je met het vliegtuig op vakantie gaat: deel de totale verbruikte hoeveelheid door het aantal passagiers; tel het vliegend personeel niet mee, want dat zou zonder passagiers niet vliegen), moet -wat zeg ik: MOET- hoe dan ook groeien;
 • Allerlei eco-, milieu- en afvalheffingen worden alleen gebruikt om de staatskas te spekken en hebben geen enkel positief effect op het milieu. Het enige positieve effect dat ze misschien hebben is dat mensen zich kunnen verontschuldigen wanneer ze wéér een grotere auto kopen: 'daarom betalen we toch ook een extra milieuheffing?' En dat is dus een negatief effect.
 • Ter compensatie van de CO2-uitstoot in Nederland worden er bossen geplant in Afrika, die dan weer CO2 kunnen opnemen en omzetten in zuurstof. Als ze al niet meteen gekapt worden door plaatselijke boeren die hun landbouwgrond terug willen, dan zullen ze over een aantal jaren toch sterven en dan geven ze die CO2 weer even vrolijk af.
 • Om de CO2-uitstoot van auto's te beperken wordt steeds meer geleuterd over biobrandstof. Daarvoor moet half Afrika volgekwakt worden met koolzaadplantages. Dat daardoor de plaatselijke bevolking steeds moeilijker aan voedsel kan komen, zal de Nederlandse automobilist worst zijn: als hij maar lekker kan blijven rijden.
 • Nog zo'n CO2-producent is de Nederlandse veestapel (als Nederland vol is, zoals xenofoben en andere enge mensen zeggen, dan komt dat wel door de miljoenen varkens, kippen en koeien die voor de vraatzucht van de bevolking gekweekt en vermoord worden). Die dieren -en daar kunnen ze zelf ook niks aan doen- vreten kolossale hoeveelheden voedsel op en laten door de automatische ontluchting van hun darmkanalen enorme wolken broeikasgassen ontsnappen (zonder 'pardon' te zeggen).
Laat ik minister Cramer daarom enkele tips geven (gratis, want ik ben de kwaadste niet) voor als ze écht iets aan het milieu wil doen:
 • De tuinbouw wordt beperkt tot productie waarvoor niet gestookt hoeft te worden. Eventueel wel in kassen, maar zonder aardgas- of olie-stook en al zéker zonder extra-goedkoop aardgas;
 • Het openbaar vervoer wordt verbeterd: daarin wordt drastisch geïnvesteerd (het geld daarvoor kan al gevonden worden door alle werkzaamheden aan de Betuwelijn alsnog stil te leggen: die zal toch alleen maar geld blijven kosten, zoals al bekend was voordat er zelfs maar begonnen was met de aanleg), zodat de kaartjes goedkoper kunnen worden én er meer gebieden ontsloten kunnen worden dankzij een fijnmazig net van lijndienstbussen;
 • Zodra het openbaar vervoer goed functioneert, wordt het autoverkeer ontmoedigd, bijv. door een toeslag per liter brandstof. Het geld dat deze maatregel oplevert, wordt in het openbaar vervoer gestoken.
 • Naarmate het openbaar vervoer gebieden ontsluit, worden daardoor overbodig geworden wegen afgesloten of neergeschaald.
 • Fietsen worden gesubsidieerd: iedereen vanaf een bepaalde leeftijd heeft recht op een degelijke gesubsidieerde fiets met fietstassen, en bij winkelcentra worden zo nodig (gratis) bewaakte fietsenstallingen gebouwd;
 • Onderzoek naar een betrouwbare fietsverlichting wordt gestimuleerd. 's Avonds wordt gecontroleerd op fietsverlichting. Degene wiens fietsverlichting niet (goed) werkt wordt echter niet bekeurd, maar wordt ter plaatse aan een betrouwbare, degelijke verlichting geholpen.
 • Er komt een uitgebreide voedingscampagne, waarin gewezen wordt op de gevolgen van de vleesconsumptie en waarin het vegetarisme wordt gestimuleerd.
 • En -niet te vergeten- Nederland trekt zich met onmiddellijke ingang terug uit de Verenigdestaatse oorlogen - dat scheelt ook heel wat CO2 (én mensenlevens);
 • Nederland eist dat het rondreizende EU-circus ophoudt met het voortdurende heen-en-weer-reizen tussen Brussel en Straatsburg. Als dan perse beide steden door een of andere vage (en achterlijke!) afspraak allebei recht hebben op EU-vergaderingen, beperk het dan tot bijv. één jaar ononderbroken in Brussel en daarna één jaar in Straatsburg.
Mocht de minister hieraan voorlopig niet genoeg hebben, dan kan ze me altijd een e-mail sturen: ik wil maar al te graag het mijne bijdragen aan een gezond Nederland en een gezonde wereld.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik wil toch even op een paar punten reageren.

Bijna alle dieren (ca 80% van de varkens dacht ik) die in Nederland voor consumptie worden gefokt zijn voor export. Het is dus niet juist om die vervuiling in zijn geheel aan de Nederlandse consumptie toe te schrijven. Wel aan Nederlandse economische belangen. Ook is het zeer vervelend dat wij met de mestvervuiling zitten. Maar de CO2 en methaan: daar zouden we ook mee zitten als de dieren elders werden gefokt! Het waait gewoon om ons heen toch? De conclusie is inderdaad dat vegetarisch eten in belangrijke mate kan bijdragen tot verbetering van het milieu. Overigens is ook een groot deel van “onze” landbouw voor export: Nederland is de grootste exporteur van pootaardappelen.

Het autogebruik kan inderdaad stukken minder, maar ik zou dat willen onderscheiden in prive en zakelijk gebruik. Ik vind het niet juist dat bijvoorbeeld een dakdekker of loodgieter extra voor hun auto zouden moeten betalen omdat ze daarmee nu eenmaal hun werk moeten doen. Maar prive gebruik van benzine zou wel meer mogen kosten. Het zou kunnen door benzine een kleur te geven, dat deed men bij het leger vroeger ook al om diefstal te kunnen ontdekken. Makkelijk te controleren ook.
Overigens: als iedereen die nu op het werk achter een beeldscherm zit, dat werk nu eens thuis zou doen is het fileprobleem al opgelost.

Een veel belangrijker punt in het bestrijden van milieuvervuiling is wel degelijk de bevolking verminderen. Mensen die beweren dat Nederland vol is kunnnen, behalve in een aantal gevallen xenofoob of eng te zijn, ook wel eens een groter verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor het milieu dan de “ga heen en vermenigvuldigt u” doorfokkende oud-katholieken, gereformeerden; moslims en andere groepen. De Nederlanders zitten momenteel het buitenland op te vreten. Je geeft het al aan met het voorbeeld van Afrika volplanten voor voertuigbrandstof, en het stukje Bijbeltekst. Nederland heeft, als we het eerlijk doen, technisch gesproken nauwelijks plaats voor 6 miljoen mensen. Laat de lezers de Klub van Tien Miljoen eens opzoeken en iets over de “ecologische voetafdruk” lezen. In feite zijn alle maatregelen die je noemt, zolang we maar blijven doorfokken, slechts lapmiddeltjes.
Zo lang het begrip “groei” zowel voor economen als psychologen min of meer heilig is, zullen we inderdaad dichtgroeien met afgrijselijke industrieterreinen, winkelcentra, vinexwijken, en asfalt om er te komen.

En nu niet zeuren over die paar honden of poezen, dat bespaart vermoedelijk nog minder dan die spaarlampen. En ook niet zeuren of dat stelletje patsers dat zoveel ruimte bezit; als je dat stukje ruimte afpakt is het in no time gevuld met extra opvreters. Dat gaat alleen over een andere verdeling van bezit en daarmee verschuif je het probleem alleen maar een paar jaar naar de toekomst.