woensdag 28 november 2007

Solidariteit met de Hongaarse communisten

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte, wil ik nu jullie aandacht vestigen op het volgende:

De in Hongarije en internationaal gewaardeerde Hongaarse Communistische Arbeiderspartij bevindt zich in het grote gevaar buiten de wet geplaatst te worden.

De machtige, reactionaire krachten in Hongarije, die door de regering van het land getolereerd worden, hebben de partijleiding voor de rechter gedaagd wegens "belediging van de rechterlijke macht".

Het excuus voor deze nieuwe, door de staat gesteunde, aanklacht tegen de communisten in de Europese Unie, was een verklaring waarin kritiek werd geuit op een beslissing van een Hongaarse rechtbank tegen de partij, waarbij de grondwet en de nationale wetgeving geweld wordt gedaan, evenals de voorzieningen van de Raad van Europa en die van andere instellingen ten aanzien van politieke partijen, die door de Hongaarse regering geratificeerd zijn.

Deze on-line petitie is een van de talloze steun- en solidariteitsacties die in Hongarije en in veel andere landen opgestart zijn.

De handtekeningen zullen naar de Hongaarse autoriteiten, de Parlementaire Raad van de Raad van Europa, het Europese Parlement en naar andere instanties gezonden worden om de Hongaarse communisten te steunen in hun strijd voor democratische vrijheden.

Dank voor de hulp en een brede verspreiding.Wij, ondertekenaars van deze petitie, veroordelen ten zeerste de politieke vervolging van de leiding van de Hongaarse Communistische Arbeiderspartij.

De rechtszaak tegen de leiding van de Hongaarse Communistische Arbeiderspartij in de Hongaarse stad Szekesfehervar schendt de elementaire democratische en burgerlijke rechten en vormt een schandelijke inmenging van de overheid in de interne democratie van een legale politieke partij. Ze betwist het recht van de burgers vrij hun mening te uiten en poogt een betekenisvolle politieke kracht uit te schakelen in Hongarije. Het gaat om een ernstige aanval op de democratische vrijheden en belangt alle progressieve mensen aan. Dat vormt weer een nieuwe stap in de anticommunistische en antidemocratische aanval waarvan we getuigen zijn in Europa. Dat voedt samen met andere dingen de meest reactionaire elementen en trends.

We vragen dat de Hongaarse overheid de grondwettelijke en burgerlijke rechten en vrijheden van alle burgers garandeert, de ze borg staat voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en organisatie; dat ze onmiddellijk de vervolging van de leiding van de Hongaarse Communistische Arbeiderspartij stopt en afziet van elke andere tussenkomst die het interne leven en soevereiniteit ervan schendt.

We vragen de intrekking van alle maatregelen die de politieke activiteit van de communisten verbiedt of inperkt.

Teken hier de petitie!Vergeet niet dat het vandaag de Hongaarse communisten zijn, maar wie weet wie er morgen aan de beurt zijn... (zegt Dwarslezer)

Geen opmerkingen: