vrijdag 2 november 2007

Opmerkelijk: christenen met gevoel voor humor!

Lachwekkend is het inderdaad om te beweren, of zelfs maar te denken, dat het leven van Jezus Christus gebaseerd is op het leven van Julius Cæsar. Dit is wel de meest absurde theorie die ik ooit gehoord heb - en waarschijnlijk is de VARA daarom ook niet bang een documentaire daarover uit te zenden. (NOS op 30 oktober) Het idee is zó vergezocht dat geen enkele christen zal vrezen dat zijn sprookjeszekerheid in gevaar komt.

Ook het feit dat de Nederlandse regisseur Jan van Friesland vier jaar aan zijn documentaire gewerkt bewijst uiteraard niet dat zijn product serieus genomen moet worden. Er zullen ongetwijfeld overeenkomsten zijn tussen de levens van beide personen die ruwweg in dezelfde periode geleefd hebben, maar er zijn nog veel meer verschillen aan te wijzen. Van Friesland baseert zich overigens op een boek van Francesco Carotta, een Italiaans taalkundige (volgens de
NOS-informatie) - wat het verhaal overigens niet plausibeler maakt (al moet ik toegeven dat ik zijn boek niet gelezen heb).

De Dag biedt vandaag een interviewtje met Jan van Friesland. Kijk en luister hoe drijfzanderig zijn theorie is.

Wie geïnteresseerd is in de bronnen van gebeurtenissen in het leven van Jezus, en trouwens in een groot deel van de bijbelse geschiedenis, kan zich beter eens verdiepen in de Sumerische mythes en legenden. Daaruit blijkt tot in details dat wat Jezus overkwam niet zo uitzonderlijk en speciaal was.

De hierboven weergegeven ingezonden brief uit de
Spits van vandaag is met name hilarisch wanneer de briefschrijver suggereert dat "nog even en ze gaan ons vertellen dat de bijbel door de Romeinen is samengevat, om het volk makkelijker onder de duim te houden, of dat priesters eigenlijk ook vleselijke verlangens hebben, ha!"

Inderdaad, de bijbel, en met name het Nieuwe Testament is door Romeinen samengevat (of eigenlijk gecensureerd), en inderdaad om het volk gemakkelijker onder de duim te kunnen houden. Er zijn namelijk, op last van mensen als Irenæus [bedankt voor de correctie, Anonimus] diverse bijbelboeken verboden en vernietigd, omdat die onvoldoende melding maakten van het goddelijke karakter van Jezus, en onvoldoende duidelijk maakten dat vrouwen ondergeschikt waren aan mannen(!). Bovendien had de kerk van Rome intussen de voordelen van macht
ontdekt, en van het feit dat het gemakkelijk was mensen te manipuleren die bang waren voor goddelijke straffen. Een heel duidelijke uitleg hiervan vind je o.a. in de inleiding van The Gnostic Gospels van Elaine Pagels (1979).

Wat bedoeld wordt met de opmerking over priesters met vleselijke verlangens, is me overigens niet duidelijk. Dat priesters die ook hebben, is dunkt mij inmiddels toch wel bekend, en niet alleen met betrekking tot andere volwassenen, maar ook tot kinderen. En dat het daarbij helaas niet alleen bleef bij verlangens is inmiddels ook maar al te vaak tot de openbaarheid doorgedrongen - en het zou me niet verbazen als die gevallen nog niet meer vormen dan het topje van de ijsberg.

Tenslotte, 'Ceasar' heette 'Caesar' (of eigenlijk 'Cæsar')!

Toegevoegd (03.11.2007, 18:07): Na opmerkingen van lezers heb ik de betreffende brief nog eens doorgelezen en ik begrijp nu dat het sarcasme van briefschrijver Bart een niveau onder (of boven) het door mij waargenomen ironie- of sarcasme-peil lag. Mijn verontschuldigingen dus voor het misverstand- wat overigens niets afdoet aan mijn mening over de bijbel en de manipulatie van de (al dan niet gedwongen, al dan niet oprecht) gelovige massa's.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Irenius?

= Irenaeus

Merkwaardig om met Elaine Pagels aan te komen: over drijfzanderig gesproken ;-)

Jan van Friesland heeft geen enkele wetenschappelijke belangstelling maar gedraagt zich als 'fan' van de theorie van Carotta. Dat maakt de 2 uur durende docu uiteindelijk ook zo 1-dimensioneel en - helaas - nogal saai. Verder bleek uit z'n antw. op een vraag naar de 'boodschap', dat hij meent dat een nieuw, reëel 'fundament' onder het christendom allerlei maatschappelijke kwesties zal oplossen (Van Friesland noemde de zaak van de Christenunie en de homofobie). Typisch geval van protestants wensdenken. Lekker gepolitiseerde invalshoek bovendien, evenals de genoemde leraar van het Leeuwardense Troelstra gymnasium die in Caesar's politiek een soort proto-socialisme meende te ontwaren. Socialisme als 'kwaliteits-keurmerk' welteverstaan!. Enige zinvolle commentaar uit de zaal kwam van Thomas von der Dunk.

Anoniem zei

Ik denk dat die ingezonden brief ironisch is bedoeld. Zo kwam het tenminste wel op mij over.

Dwarslezer zei

'Irenius' moet inderdaad 'Irenæus" zijn (ik had het helaas niet opgezocht).

Op Elaine Pagels is soms inderdaad wel wat aan te merken, maar als achtergrond in verband met manipulatie door de Romeinen (de Vaticaanse Romeinen wel te verstaan) vind ik haar erg duidelijk en toegankelijker dan diverse andere bronnen.

Ik denk inderdaad dat de brief ironisch bedoeld was, Jeroen, maar desondanks bood hij me een mogelijkheid om de briefschrijver (hopelijk) het lachen te doen vergaan.

Anoniem zei

anonimus Irenaeus,

@dwarslezer,
1-malig vervolg op 12:37, vandaar da'k maar geen nick kies (las je oproep; begrijpelijk).

Het komt er dus op neer dat het werk van Pagels deugt omdat het de manipulatie door 'Vaticaanse Romeinen' aan de kaak stelt. Dat is een standpunt, idd. Zou je je echter op die manier proberen bezig te houden met wat een wetenschappelijk debat zou moeten zijn, dan vrees ik dat je jezelf al vrij snel in drijfzand vastzet. Anti-Vaticaanse sentimenten geven blijk van vooringenomenheid, dus vergeet dat debat.

Maar zelfs wanneer je e.e.a. als een 'wedstrijd' zou beschouwen, een met 'winnaars' en 'verliezers' c.q. underdogs, dan nóg zou het niet zoveel moeite kosten je een scenario voor te stellen waarbij andere sektarische partijen - via manipulaties - de geschiedenis zouden hebben mogen schrijven. Waarom als 21e-eeuwse toeschouwer partij kiezen?
Het idee dat de fascinatie voor esoterische underdogs voedt (bijv. voor gnostische religie) is m.i. een idée fixe: de fantasie van een goede, 'zuivere doctrine' die uiteraard werd onderdrukt en daardóór deugt (alsof de 'losers' indien mogelijk niet zelf aan vervolging zouden hebben gedaan). Bij Pagels staat het op de spits drijven van dit idee een wetenschappelijke benadering behoorlijk in de weg. Het wordt dan een b'tje het niveau waarop Karen Armstrong over de Islam schrijft: zeer toegankelijke apologetische pseudowetenschap. En dat is misschien aardig voor de boekverkoop, maar voor het overige vooral jammer.

Het raasde in het Romeinse Rijk van de meest idiote religieuze cultussen; lees Lucianus (a.k.a. 'the blasphemer', altijd goed). 1'tje ging er met de hoofdprijs vandoor en dat gebeurde niet door handopsteken. Religie & politiek.. So what else is new?

Dwarslezer zei

Eerlijk gezegd begint deze 'draad' heel wat verder te reiken dan mijn bedoeling was. Omdat ik in eerste instantie de ironie/het sarcasme van de briefschrijver niet opmerkte (mogelijk misleid door de verkeerde spelling van Cæsar en door het gemiddelde niveau van de inhoud van de Spits), wilde ik hem erop wijzen dat de bijbel inderdaad gemanipuleerd is.

Het gaat me er beslist niet om de momenteel gebruikte bijbel als beter of slechter te beschouwen dan de gnostische evangelies, omdat ik geen enkel vertrouwen heb in welk heilig boek dan ook (misschien dat ik daarom toch meer sympathie koester voor de gnostische teksten, omdat het goddelijke er daar wat minder dik op ligt). Als de gnostische teksten niet weggemanipuleerd waren, dan zouden ze waarschijnlijk nu niet meer herkenbaar zijn: het zou me geenszins verbazen als door allerlei vertaaltruukjes (net zoiets als bij de wisseltruuk gulden > euro) de ideologie van de centrale kerk(en) wel degelijk ook in die apocriefe teksten gezeten blijkt te hebben.

Het gaat mij ook niet zozeer om anti-Vaticaanse standpunten, als wel om een anti-religie-standpunt.
Als mensen spontaan in een god(in) menen te moeten geloven, mogen ze dat van mij; waar ik me tegen verzet is tegen elke ideologische stroming die opgedrongen wordt (of het nou een officiële godsdienst is of een quasi-godsdienst, zoals het Sovjet-'communisme'): elke opgelegde ideologie is verkeerd en dient de belangen van een minderheid die er op een of andere wijze in slaagt de massa's te manipuleren. Goden hebben hierbij altijd een grote rol gespeeld: het is niet vreemd dat Beatrix "bij de gratie Gods" reageert en dat op de dollar staat "In God we Trust".

Voorlopig laat ik het hier maar bij. Niet zozeer omdat alles gezegd is, maar omdat dit geen filosofisch forum is. Mocht je er toch nog nader op willen ingaan, dan kun je me altijd mailen (dwarslezer@terra.es).

Anoniem zei

Verleden weekend ontmoette ik bij mij thuis een oude, dierbare, goede vriend die zich, tot mijn verbazing, joods is gaan gedragen. (keppeltje; sabbatviering; en het gezin moet er ook aan geloven)

Ik heb hem na een redelijk alcoholisch doorgebrachte vrijdagavond (eerlijk: mijn jaardag), de Koran meegegeven. Ik was erg verheugd dat hij zich daarvoor openstelde, maar ik vermoed dat de Poolse Wodka (grabovska) hem meer inspireerde dan mijn godloze opmerkingen.

Dit naar aanleiding van zijn uitspraak over de Talmoed: "dit zijn wijsheden van 4500 jaar geleden". Mijn antwoord:" al vertel je honderdquintiljoen jaar dat de aarde plat is: daardoor wordt het geen waarheid"

Stop dat geneuzel over god nu toch eens en denk na!

en, mogelijk anders dan bij andere fundamentalisten: die vriend is me nog net zo dierbaar als voorheen. Om de openheid. Die we wederzijds respecteren.

de rest van dit blog item berust op het bestaan van god. helaas, die is er niet. Klets. Al is het een universitair onderwerp. dat verdoezeld de waarheid uiteraard)(ik hoop niet de handel / de hemel te versjteren)