maandag 5 november 2007

Opbouwend missiewerk

Gisteren hoorde ik tegen het eind van de middag op een commerciële radiozender het uurlijkse nieuwsbulletin. Ik luisterde maar met een half oor, want een nieuwsbulletin dat begint met geneuzel over Ajax en Feijenoord kan geen belangrijk nieuws bevatten (dacht ik).

Toch hoorde ik daarna (maar dat drong pas na enkele seconden tot me door) dat gemeld werd dat door (o.a.) Nederlandse soldaten minstens 25 Taliban-strijders gedood waren. Het ANP heeft het in dit verband -zoals ik nu zie- over "strijders van de radicale Taliban" - zie o.a. in het Noordhollands Dagblad).

Omdat ik maar half naar het radionieuws luisterde, drong het pas vannacht tot me door wat ik in werkelijkheid gehoord had - en wat er allemaal verzwegen was door de propagandamachine van de gelijkgeschakelde Nederlandse pers, wat voor vragen er niet beantwoord waren.

Wat voor mensen zijn er nu in Afghanistan gedood? Waren het Taliban-strijders - of waren het gewone Afghanen? We herinneren ons immers (hopelijk) nog dat voormalig minister van Oorlog Kamp verleden jaar schoorvoetend toegaf dat het verschil tussen de ene Afghaan en de andere nauwelijks te zien was.

Wat zijn de Taliban? Taliban zijn mensen die volgens een erg strikte interpretatie van de Islam proberen te leven, zeg maar zwarte-kousen-moslims. Dat kan dus geen reden zijn om hen te doden, en het feit dat ze "radicaal" zijn al helemaal niet. Tenslotte worden de christenfundamentalisten van het Nederlandse régime (of de bewoners van -ik noem maar een lange dwarsstraat- Babyloniënbroek) ook niet doodgeschoten.

Het moet hier dus gegaan hebben om mensen - en misschien wáren het zelfs wel strijders- van Afghaanse herkomst. Wat voor strijders? Verzetsstrijders! Hun land is immers bezet door buitenlandse legers, die in het land niks te zoeken hebben. George W. Bush kan dan wel met zijn gebruikelijke fantasie (domheid?) een kronkelpad bedacht hebben om het land verantwoordelijk te stellen voor de niet-bewezen wandaden van iemand die zich in Afghanistan verstopt zou hebben, maar dat is volgens het internationaal oorlogsrecht (sorry voor dit kromme woord, maar het heet nou eenmaal zo) geen reden om een land binnen te vallen en te bezetten.

De mede door Nederlandse soldaten gedode strijders zijn dus legitieme verzetsstrijders. Als Nederland Afghanistan was, zouden na de de oorlog de verzetsstrijders een lintje gekregen hebben (en misschien wel een handje van Willem A.) en posthuum de heldenstatus, wanneer ze door de bezettingsmacht gedood zouden zijn.

De Nederlandse (en andere) militairen die in Afghanistan het leven gelaten hebben zijn niet het slachtoffer geworden van "radicale Taliban"-strijders, maar van het onfatsoenlijke Nederlandse régime, dat besloten heeft minder waarde te hechten aan hun levens dan aan de koloniale oorlogen van de olie- en wapenindustrie.

Balkenende & kornuiten zouden er als gelovige christenen goed aan doen te beseffen dat zij, evenmin als Pontius Pilatus (zie bijv. Mattheüs 27:11-26), hun handen in onschuld kunnen wassen. Helaas ben ik ervan overtuigd dat zij (net zoals bijv. hun grote voorbeeld Bush) absoluut niet in hun beleden god geloven, anders zouden zij er wel voor zorgen hun daden af te stellen op de boodschap van hun profeet Jezus Christus. Nee, zij gebruiken (misbruiken) godsdienst (net als bijv. Job Cohen - zie mijn artikel Is die Job Cohen nou helemaal gek geworden? van 2 november dit jaar) om het Nederlandse volk te manipuleren.

Dankzij het al decennia-lang versimpelde Nederlandse onderwijs, dat mensen vooral opleidt tot experts (op één gebied) en steeds minder tot zelfdenkers, lukt dat aardig. En als extra manipulatie-techniek worden de moderne media gebruikt: tal van commerciële TV-zenders met veel "sport" en zeep om de aandacht af te leiden - en (zoals gisteren) het ANP-nieuws, dat (systematisch?) de verkeerde woorden gebruikt en oorlogsberichten na een voetbalnieuwtje brengt, alsof het in Afghanistan ook om een "sport" gaat.

Geen opmerkingen: