donderdag 8 november 2007

Hoe zou Balkenende dat ook kunnen?

De PvdA- en D'66-fracties in de Tweede Kamer vinden dat Balkenende bij zijn bezoek aan Putin' eerder deze week onvoldoende zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de mensenrechtensituatie in Rusland. De handelsrelatie tussen Nederland en Rusland kreeg vooral veel aandacht.

In Rusland zou de oppositie onderdrukt worden, er zou geen vrijheid van meningsuiting en vergadering zijn, de rechtsgang is niet onafhankelijk en homo's worden onderdrukt - om niet te spreken over de misdaden in Tshetshenië. Het woord "mensenrechten" zou hij maar één keer gebruikt hebben in een toespraak voor studenten. (ANP, in o.a. de Volkskrant)

Dat is nogal wat...

Neenee, dan in Nederland. Daar wordt de oppositie niet onderdrukt, omdat de oppositiepartijen relatief niet erg machtig zijn (en dan weten we uiteraard niet hoe de oppositiepartijen bij recente partijen benadeeld zijn door gemanipuleerde stemcomputers - we mogen alleen maar hopen dat dat niet gebeurd is). En het was vanzelfsprekend volstrekt toevallig dat de SP na de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten in alle provincies buiten de colleges vielen. (Donner zal beslist geen weet hebben van welke onregelmatigheid dan ook in dit verband.)

En uiteraard is de Nederlandse overheid in 2005 ook niet betrokkene geweest bij de onbeschofte pro-EU-referendum propaganda en al evenmin bij het uitsluiten voor subsidies van organisaties die kritische informatie wilden geven over dat EU-referendum (terwijl die subsidies juist nadrukkelijk bestemd waren voor informatie van beide kanten). Ook is in Nederland onlangs de oppositie niet monddood gemaakt door -zelfs tegen de wens van het grootste deel van het Nederlandse volk in- bij voorbaat een referendum over de EU-on-grondwet onmogelijk te maken (waarvoor dankbaar gebruik gemaakt werd van de inmiddels van de PvdA bekende draaikont-techniek - door te beweren dat het nu om een verdrag gaat en niet om een grondwet, terwijl het enige wezenlijke verschil inderdaad is dat het woord 'grondwet' er nu niet meer boven staat. Nee, de oppositie wordt in Nederlands niets in de weg gelegd.

Ook met de persvrijheid in Nederland zit het goed: bijna alle kranten nemen objectief en in alle vrijheid de tendentieuze berichten over van het ANP, het Algemeen Nederlands Propagandabureau en ook de berichtgeving over nationale bevriende natie Israel is volstrekt objectief en eerlijk (behalve natuurlijk waar het gaat over de Palestijnen, maar dat zijn toch maar terroristen). Alle kranten berichten ook objectief over de zware strijd van het verzet tegen de onrechtmatige bezetting in Irak en Afghanistan.

Ook bespioneert de Nederlandse overheid de pers niet. Wanneer er wordt ingebroken bij een minder machtig persbureau (officieel zonder medeweten van de verantwoordelijke minister, maar dat is een erg elastische formulering: misschien wist hij wel dat er werd ingebroken, maar was hij vergeten bij welk persbureau, dus wist hij inderdaad niet dat er bij het GPD was ingebroken), dan is het de schuld van het persbureau zelf: dan hadden ze de toegang tot hun interne netwerk maar beter moeten beveiligen.

Ook met de vrijheid van demonstratie (valt toch m.i. ook onder de meningsuiting) is het uitstekend gesteld in Nederland. De meest enge fascistische en/of fascistoïde groeperingen mogen vrijelijk demonstreren. Alleen wanneer antifascisten een tegendemonstratie houden (of wanneer zo'n 150 demonstratenten in Utrecht een ludieke anti-globalisatie-demonstratie willen houden) grijpt de overheid met bijna militaire geweld in: zoiets bedreigt immers de openbare orde [nieuwspraak voor: gevestigde orde].

Homo's worden in Nederland helemaal niet onderdrukt... maar wel in elkaar geslagen als ze een beetje pech hebben. En een van de regeringspartijen vindt ook dat homo's eigenlijk geen bestaansrecht hebben...

Tja, en dan die misdaden in Tshetshenië... Nederland heeft geen Tshetshenië, dus dat is gemakkelijk scoren. Dat neemt echter niet weg dat namens de Nederlandse overheid ook de nodige oorlogsmisdaden begaan worden in Afghanistan.

Met de mensenrechten gaat het trouwens in Nederland uitstekend: de overheid grijpt alle mogelijke gelegenheden te baat om ons van geboorte tot dood te controleren, door het mogelijk te maken om allerlei gegevensbestanden naar willekeur te koppelen en te doorzoeken. Denk maar aan GSM's, pinpassen, de voorlopig nog mislukte OV-chipkaart, maar ook klantenpassen van supermarkten en tankstations, het bewaren van gegevens over ons telefoon- en internet"verkeer", biometrische gegevens in paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen, of de camera's langs de snelwegen: we denken wel dat dat is voor de verkeersveiligheid, maar het is natuurlijk een koud kunstje om daarmee alle auto's te volgen (aan de hand van hun nummerbord).

Waar hebben we het dus over? Balkenende kent Putin' intussen voldoende (dat moet ik -dunkt me- wel toegeven) om te weten dat hij meteen de wind van voren gekregen zou hebben als hij was gaan zeuren over wat er allemaal niet klopt in de Russische politiek - en dan had hij het wel kunnen schudden met zijn aardgasdealtje!

En dan wil ik niet flauw gaan zeuren over het feit dat Balk het woord "mensenrechten" niet vaker dan één maal gebruikt zal hebben, omdat zijn toespraak waarschijnlijk niet in het Nederlands was. Het is daarentegen wel belachelijk om iets dergelijks te stellen, want je kunt het natuurlijk best over mensenrechten hebben, zonder dat woord te gebruiken. Begrijp me niet verkeerd: ik wil niet beweren dat Balk de Russische mensenrechtensituatie wél aan de kaak gesteld heeft, maar een conclusie daarover kun je niet ophangen aan het al dan niet gebruiken van een bepaald woord.
Van de andere kant: let eens op hoe vaak het Bush-régime dat woord gebruikt en wat men er in de VS zelf van terecht brengt...

Geen opmerkingen: