dinsdag 20 november 2007

Belangrijke demonstratie in Rotterdam

Wie me kent, weet dat ik niet veel sympathie voel voor het huidige christocratische régime dat zijn kapitalistische (of 'neoliberale', zoals het in de kapitalistische nieuwspraak genoemd wordt) plannetjes aan het doordrukken is, en je weet ook dat ik absoluut geen (0,00%!) vertrouwen heb in die club.

De afgelopen maanden zijn ze aan het proberen de bescherming van de arbeidersklasse te verslechteren. Tot op heden is het niet mogelijk arbeiders zonder meer te ontslaan, maar als de plannen van de trawanten van de bazen doorgaan, betekent dat dat arbeiders zonder goed excuus ontslagen kunnen worden. Dat alles -volgens de verantwoordelijke minister- om 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Dat lijkt op een paradox, maar het is in feite niets minder dan een contradictio in terminis.

Wat ik denk is dat het régime hoopt dat de bazen nog niet meteen zullen overgaan tot het massaal ontslaan van arbeiders, waardoor het aantal werkloze arbeiders in eerste instantie niet stijgt. Vervolgens worden gulle subsidies verstrekt, zodat de bazen voor weinig geld kortdurende contracten kunnen aanbieden aan werklozen
(wat ze in Spanje 'precair werk' noemen).

Van de andere kant zullen de uitkerende instanties de werklozen min of meer onder druk zetten om die contracten aan te nemen. En zo zijn er plotseling -Hotseflots!- als door (zwarte) magie ineens 200.000 werklozen minder. Totaal succes, precies zoals beloofd door het régime (want christenen mogen, zoals bekend, niet liegen)! En als dan een half jaar die 200.000 mensen weer op straat staan, hebben ze alle tijd gehad om een smoesje te bedenken (de ontwaarding van de dollar, de oorlog tegen Iran, het terrorisme)...


Daarom, om te voorkomen dat deze nachtmerrie waarheid wordt, moet iedereen die daartoe in de gelegenheid is, komende zaterdag naar Rotterdam. De in de titel van dit stuk aangekondigde demonstratie, die georganiseerd wordt door de vakbonden FNV, CNV en MHP (en gesteund wordt door verscheidene andere organisaties en politieke partijen) vindt plaats op de Coolsingel (niet ver van het Centraal Station) en duurt van 11:00 tot 14:00 uur.

Leden van de vakbond FNV hebben recht op een gratis treinkaartje van hun woonplaats naar Rotterdam en terug. Via de betreffende webpagina van de
FNV kun je het gratis kaartje downloaden.

Er zijn ook demonstraties met een meer regionaal karakter in Groningen, Zutphen, Eindhoven en Maastricht. Op de in de vorige alinea genoemde webpagina vind je links naar informatie over deze regionale demonstraties.

Geen opmerkingen: