vrijdag 2 november 2007

Dom, dom, dom

In de Spits (altijd een bron van informatie over de mening van het 'gewone volk') van vandaag, staat nu weer een verhelderende brief over de blinde vlek van ene Th. P. (gezien zijn [M/V] achternaam van Griekse afstamming).

Deze meent te mogen beweren dat er "wettelijk geen sprake is van een 'Madeconische staat'". Hij heeft het hier over het feitelijke Macedonië, de deelrubliek van het voormalige Joegoslavië. Ik weet niet op welke wet hij zich baseert, maar volgens de Macedonische wet bestaat die staat wel degelijk; alleen is vermoedelijk volgens nationalistische Griekse stromingen met grootheidswaan de Macedonische wet onwettig. Tja, volgens mijn persoonlijke wet zijn de ideeën van Th. P. onwettig...

Volgens deze betweter bestaan er "geen 'Macedonisch' volk en taalgoed", maar hij geeft daar geen definities bij, dus dat is wel jammer. Er is immers wel degelijk een Macedonisch volk, namelijk de bevolking van Macedonië. En, misschien zal het Th. P. verbazen, het Macedonisch is een taal (en dat impliceert, dunkt mij, toch ook wel 'taalgoed') die bovendien ook nog eens gesproken wordt in de republiek Macedonië.

P. geeft ook nog een historische uitleg: "Macedonië is slechts een geografische benaming van een gebied (dat verdeeld was over de drie huidige landen: noord Griekenland, zuid voormalig Joegoslavië en west Bulgarije - deze laatste twee genoemde landen bestonden 2500 jaar geleden nog niet!) dat ooit deel uitmaakte van het oude Griekenland, dat uit verschillende autonome staten bestond."

Misschien verbaast het P., maar de landen "noord Griekenland, zuid voormalig Joegoslavië en west Bulgarije" hebben nooit bestaan, al begrijp ik wel wat hij daarmee wil insinueren. Het grondgebied van het huidige Macedonië is ooit in handen geweest van Griekenland en eigenlijk hoort het nog steeds bij Griekenland (net zoals de nazi's vonden dat Oostenrijk en Duitstalige delen van Tsjechië en Polen bij Duitsland hoorden). Het zou wat moois zijn, wanneer rechten van 2500 jaar geleden nu nog blindelings zouden moeten worden toegepast. Waarom dan niet rechten van 600 jaar geleden, toen Griekenland een onderdeel was van het Oost-Romeinse rijk, met als hoofdstad Byzantion - het latere Constantinopel? Misschien heeft Griekenland wel geen bestaansrecht, en zou het eigenlijk een onderdeel moeten zijn van Turkije, tenslotte valt Constantinopel (pas vanaf 1930 Istanbul) onder Turkije...

Misschien moet Nederland Belgisch Brabant maar eens gaan opeisen (of misschien België Noord-Brabant?) En aan wie komt Limburg dan toe? Aan België of aan Nederland? En zou misschien het Nederlandse 'koningshuis' verbannen moeten worden naar Orange in Frankrijk - tenslotte claimt het daar vandaan te komen.

Laten we realistisch zijn: de republiek Macedonië is een politiek gegeven en we kunnen het land wel allerlei fantasienamen gaan geven, maar dat verandert niets aan de bevolking en de taal, die hoe dan ook Macedonisch zal blijven heten: dat is namelijk een taalkundig gegeven, waarop Griekenland geen eigendomsrecht heeft. Het is namelijk een Slavische taal. En als we nog even verder kijken, dan kunnen we constateren dat in de Griekse provincie Macedonië ... Grieks gesproken wordt, dus dat eigenlijk de naam Macedonië door die provincie ten onrechte gebruikt wordt...

De slotopmerking van Th. P. ("De huidige bewoners van zuid voormalig Joegoslavië hebben geen enkel historisch of etnisch recht om zichzelf 'Macedoniër' te benoemen ['benoemen?].") doet echter de deur dicht. Wil P. de republiek Macedonië misschien etnisch schoonmaken? Getver!

Door deze brief herinner ik me nu wel weer een Griekse postzegel van zo'n 15 jaar geleden (een collega beloofde me hem, maar vergat [?] me hem te geven), waarop een landkaart stond. Op die landkaart was de republiek Macedonië binnen de Griekse grenzen getrokken... En dat doet me dan weer denken aan de situatie van Cyprus. De Turken krijgen over het algemeen de schuld van de opsplitsing van dat eiland in een Turks en een Grieks deel, maar niemand schijnt zich meer te herinneren dat de Turkse bezetting van een deel van Cyprus het gevolg was van een Griekse poging om het hele eiland in te palmen.

Alle Grieken die ik ken -en dat zijn er best een redelijk aantal- zijn (uitgezonderd, zoals ik hem/haar nu inschat, Th.P.) geweldig aardige mensen, maar veel Griekse politici schijnen nog steeds niet te beseffen dat Griekenland geen wereldmacht meer is - en dat het in feite alleen dankzij frauduleuze truukjes voldoet aan de eisen van de Euro-zone. Dat bovendien de Europese Unie bedoeld is om van Europa een soort eenheid te maken. Het is daarbij hoe dan ook beslist niet de bedoeling om allerlei nationalistische woordspelletjes uit te vechten. Daarvan zijn er al genoeg op tal van TV-zenders.

Geen opmerkingen: