donderdag 1 november 2007

Krom"denken" de nieuwe norm?

Ook vandaag kan de Spits-lezer zijn hart weer ophalen aan een duidelijk voorbeeld van het in Nederland steeds frequenter verschijnsel van het krom"denken". Het gaat nu om een ingezonden brief van ene Tari J. uit Tilburg (dubbelklik op de afbeelding voor een duidelijkere weergave).

Waar deze schrijvelaar zijn ideeën vandaan haalt is me onduidelijk, maar zijn (haar?) eventuele bronnen zijn in ieder geval niet erg betrouwbaar, of liever: erg onbetrouwbaar.

Welke "men" zegt "iedere keer dat Nederland al te vol zit"? Als dat al het geval is, dan komt dat door de overdreven grote hoeveelheid huisdieren, door de walgelijke aantallen slachtvee en door het steeds verder oprukkende beton en asfalt. Zolang er families zijn die privé over enorme landgoederen beschikken, kan er geen sprake zijn van "te vol", maar uitsluitend van een verkeerde verdeling van de beschikbare ruimte.

Het gaat niet om "ex-terroristen", maar om mensen die om een of andere vage reden door of namens de VS zijn opgepakt en opgesloten. Niet (of althans niet per se) omdat ze ook maar iets met terrorisme te maken hadden, maar omdat de ware terroristen (de club rond Bush & kornuiten) "schuldigen" nodig hadden om te kunnen "aantonen" dat er sprake was van terroristen. Het feit alleen al dat deze mensen tot op heden toe nog niet eens door een rechter gehoord zijn, bewijst al overduidelijk dat het niet om terroristen gaat. Neem maar van mij aan dat ze al wel door een rechter veroordeeld zouden zijn, als er ook maar een snippertje bewijsmateriaal bestaan had.

Welke "wij" krijgen "een groter gevoel van onveiligheid" wanneer deze Bush-slachtoffers in Nederland zouden verblijven? Ik niet. Wat mij een groot gevoel van onveiligheid geeft is de manier waarop door het régime Balkenende wordt omgesprongen met onze democratie, de manier waarop wij worden overgeleverd aan de neoliberale (nieuwspraak voor "kapitalistische") Europese Unie, en waarop wij steeds meer van alle kanten in de gaten worden gehouden. Ook al doe ik "niets verkeerds" dan nog ben ik niet veilig, omdat er fouten gemaakt kunnen en zullen worden; fouten die, door de geautomatiseerde verwerking, alleen met veel inspanning en tijdverlies gecorrigeerd kunnen worden (en waarschijnlijk niet eens helemaal): stel je voor dat ik door een fout -persoonsverwisseling of zo- als kinderlokker of terrorist word opgepakt, dan zullen er toch mensen zijn die mij (en mijn kinderen) met die valse verdenking in verband blijven brengen. Het zal je maar overkomen!

Tari vindt het dan wel verkeerd "dat er misschien martelingen zouden plaatsvinden" (hij/zij heeft het nu over het concentratiekamp in Guantánamo), maar vindt dat geen reden om "die mensen in de Nederlandse maatschappij op [te] nemen", ook al "is [het] natuurlijk wel zo dat we terreurbestrijding niet alleen aan de Amerikanen moeten overlaten". Ik zou Tari willen adviseren om eens wat meer te lezen over de achtergronden van terreur (terrorisme!) en dan niet alleen bronnen rond het Witte Huis of het Pentagon, maar bijv. artikelen in de Washington Post of boeken van Noam Chomski, en wat meer te lezen over de aangevoerde aanleiding voor de Bushiaanse "oorlog tegen het terrorisme", over wat er precies gebeurde op 11 september 2001 en de aan die datum voorafgaande maanden. Hij/zij zal dan tot de conclusie moeten komen dat de Verenigde Staten (en hun medeplichtigen) het terrorisme niet bestrijden, maar het juist bevorderen door de manier waarop zij de hele wereld naar hun hand proberen te zetten.

Tari besluit zijn/haar fantasie-verhaal met de toelichting dat Nederland de Guantánamo-gevangenen niet moet opnemen, "als wij ze niet hebben opgepakt en het hun eigen schuld is dat ze hebben vastgezeten" en dat zijn twee onwaarheden in 16 woorden. Door de Nederlandse deelname aan Bush' koloniale oorlogen is Nederland medeverantwoordelijk voor die oorlogen, en dus ook voor de in het kader daarvan opgepakte mensen. Daarnaast staat het geenszins vast dat deze mensen door hun "eigen schuld" hebben vastgezeten (en volgens het Nederlands recht is iemand onschuldig totdat zijn schuld bewezen is), zoals ik hierboven in de vierde alinea al heb aangetoond.

Er klopt kortom niet veel van het verhaal van Tari J. en alleen al daarom is zijn/haar conclusie uiteraard ook onjuist. Zoals ik gisteren al betoogde verdienen deze mensen, die onterecht vaak jarenlang in mensonterende omstandigheden (onverschillig hoe positief Geert Wilders de accomodatie in het concentratiekamp beoordeelt) opgesloten zijn geweest, een genoegdoening. Deze zal nooit volledig kunnen zijn, en juist daarom moeten zij ruimhartig onthaald worden. Misschien kan Hare Koninklijke Bea een van haar paleizen beschikbaar stellen - of anders misschien het in de 19de eeuw door of namens "Oranje" gekraakte stadhuis van Amsterdam: dat staat toch praktisch het hele jaar leeg.

P.S.: De koppenschrijver (misschien dezelfde die bij bakkers regelmatig reclame maakt voor 'baquettes' in plaats van 'baguettes'?) zou misschien bij twijfel een goede atlas kunnen raadplegen...

Geen opmerkingen: