zondag 4 november 2007

Israelische kernaanval op Syrië?

Een Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties zou onlangs verteld hebben dat een Israelische luchtaanval op 6 juli een nucleaire installatie in Syrië tot doel zou hebben gehad. Volgens het Syrische persbureau SANA moet het bericht berusten op een verkeerde interpretatie van hetgeen de Syrische vertegenwoordiger in werkelijkheid gezegd had. In werkelijkheid is er door Israel een aanval uitgevoerd op 6 september vlakbij de Syrisch-Turkse grens. Het werkelijke doel is onbekend (al had de Syrische president -Bashar Assad- het over een "niet-gebruikt militair gebouw"), maar diverse rapporten hebben het over een in aanbouw zijnde nucleaire faciliteit. Syrie ontkent echter daarover te beschikken. (Asharq Alawsat van 17 oktober dit jaar).

Op 19 oktober meldt Asharq Alawsat dat de Verenigde Naties
, na een meer dan zeven uur durend onderzoek, stappen gaat nemen tegen de tolk die verantwoordelijk is voor het onjuiste verslag. "Het woord 'nucleair' werd niet gebruikt", aldus VN-woordvoerder Farhan Haq.

Volgens de Jerusalem Post van afgelopen vrijdag (waarin wordt verwezen naar berichten van Al-Jazeera) zou de aanval met tactische kernwapens zijn uitgevoerd door twee US Air Force straaljagers, onder dekking van Israelische F15 en F16's.

De Washington Post toonde op 26 oktober twee satellietfoto's van dezelfde plek in Syrië, de ene van 5 augustus 2007 en de andere genomen op 24 oktober 2007. Een groot deel van de in augustus nog aanwezige bebouwing is op de recentere foto verdwenen. Volgens analysten zou "Syrië op die plaats een gebouw hebben afgebroken na het bombardement van 6 september in een poging een voorgesteld onderzoek door internationale kernenergie-experts te bemoeilijken. Dit zou erop kunnen wijzen dat Syrië probeert bewijsmateriaal te laten verdwijnen."

Ik ben helaas niet in staat satellietfoto's correct te interpreteren, maar aan de hand van de foto uit augustus krijg ik (gezien de breedte van de aanpalende wegen) niet de indruk dat het om een erg groot complex gaat en ook zie ik geen aanwijzingen (kranen of zo) dat er iets in aanbouw ('nascent') zou zijn. Misschien zou Balkenende de foto's op hun mérites kunnen beoordelen: hij was tenslotte ook meteen overtuigd van de door Colin Powell getoonde bewijsfoto's over de Iraakse massavernietigingswapens.

Wat echter in dit hele geval blijft hangen is dat Syrië weliswaar ontkent te beschikken over nucleaire faciliteiten, maar dat dat ook niet perse zo hoeft te zijn! Het begrip 'waarheid' betekent voor politici niet hetzelfde als voor ouders en kinderen. Politici zien iets als 'waarheid', wanneer anderen het tegendeel niet kunnen bewijzen, zoveel heb ik wel begrepen in mijn meer dan 5 decennia als nieuwsvolger.

Wat ik daarentegen mis in de berichtgeving is kritiek op het feit dat de VS en Israel kennelijk ongestraft doelen in Syrië (en elders) mogen bombarderen...

Geen opmerkingen: