zondag 25 november 2007

Wordt er dan toch in Nederland een beetje gemorreld aan de monarchie?

In 1979 gaf Wim Klinkenberg zo'n beetje zijn levenswerk uit (Prins Bernhard, een politieke biografie). Die viel niet zo best bij de gezagsgetrouwe (zeg maar: slaafse) meerderheid van de Nederlandse bevolking, want Klinkenberg gaf bepaald geen beeld van een held (misschien bij andere vrouwen, maar daar ging Klinkenberg wijselijk niet op in). Zijn oorlogsverleden is nog steeds niet helemaal uitgerafeld, maar volgend jaar mogen in de Verenigde Staten bepaalde dossiers openbaar gemaakt worden, en verwacht wordt dat er daar ook een bij is van Prins B. - het zou geweldig zijn als daarbij alsnog de 'stadhoudersbrief' zou opduiken, waarin B. aan Hitler gevraagd zou hebben of hij niet de zetbaas in Nederland zou mogen worden. Op de site van de NCPN werd enkele jaren geleden in het artikel Bernhard in Wonderland al uitvoerig aandacht besteed aan het onderzoek van Klinkenberg naar B's verleden.

Nog niet zo lang geleden publiceerde Leo Adriaenssen een studie over de genocidale trekjes van de 'vader des vaderlands', Willem van Oranje. Zie daarover mijn artikel Was de "vader des vaderlands" dan toch een ordinaire oorlogsmisdadiger? van 18 october dit jaar.

Via de Rijksvoorlichtingsdienst (definitie: de dienst die klaagt als de familie Von Amsberg ergens over wil klagen?) heeft Bea haar ongenoegen uitgesproken over het deze maand gepubliceerde boek
Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren van Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra over de koningen Willem I, II en III. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst vindt Bea het vervelend dat het geschetste beeld geen "recht doet aan de persoonlijkheden van de koningen en aan hun verdiensten voor ons land". (zie o.a. De Stentor van 21 dezer). Verdiensten? Zoals...? De uitbuiting van Indonesië? De manier waarop tegenstanders, zoals Domela Nieuwenhuis, weggewerkt werden?

Maar niet alleen over de 'voorouders' van Hare Koninklijke Bea worden kritische woorden geuit, ook zijzelf komt er niet meer ongeschonden af. Het kon ook nauwelijks anders, na de manier waarop zij haar koninginneschap inging op een door provocatie (van overheidswege) verrookte inhuldiging op 30 april 1980.
Over recentere irritaties schreef ik op 10 october dit jaar onder de titel
Hoe zat het ook weer met die gelijke dieren? Ook Silvia Videler schreef daarover in haar artikel De Groene Draeck.


Misschien dat de SP in het komende partijprogramma toch maar de afschaffing van de monarchie weer als programmapunt moet opnemen. Die afschaffing zal er voorlopig wel niet van komen (het volk is bereid heel wat koninklijke strapatsen te slikken, zoals we de afgelopen jaren keer op keer zien), maar dan is in ieder geval duidelijk waar de partij op dit punt staat. Misschien dan tegelijk ook maar weer aandacht besteden aan de NAVO...

Geen opmerkingen: