zondag 18 november 2007

Volstrekt ongeschikt om te regeren!

We weten het natuurlijk al vanaf het aantreden van het eerste kabinet van de Balkenbende, maar het kan geen kwaad de aandacht te blijven vestigen op het ontbreken van zelfs de meest elementaire kennis bij de politici van het huidige Nederlandse régime.

Enkele dagen geleden probeerden minister Hirsch Ballin (justitie) en zijn staatssecretaris Albayrak in twee wetsvoorstellen verzwarende strafmaatregelen in te voeren, maar dan wel met terugwerkende kracht.

SP-Senator Tiny Kox: "Dat mag niet van de Grondwet
[met name artikel 88: De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.], niet van de Strafwet en niet van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens - en dus ook niet van ons", waarmee hij gelukkig het algemene gevoel van onbehagen in de Eerste Kamer verwoordde. (SP-Nieuws)

Geen opmerkingen: