maandag 12 november 2007

Maar wat gebeurde er nou werkelijk in die Hof van Eden, dat Aards Paradijs?

Voor alle duidelijkheid: die Hof van Eden is een metafoor, net zoals het hele "scheppingsverhaal" een metafoor is voor het ontstaan van het heelal zoals we het nu kennen en voor de evolutie van alles wat leeft. Ik hoop dat al mijn lezers genoeg van Darwin begrepen hebben om het daarin met me eens te zijn.

Voor degenen die nog met vage twijfels zitten, is het misschien toch interessant een poging te doen om het scheppingsverhaal een beetje in een realistisch perspectief te zien.

Zo begon de mensheid uiteraard niet met een volwassen man en een volwassen vrouw. Dat zegt ook de bijbel niet (althans in de Nederlandse vertaling, en de originele tekst kan ik niet eens lezen, laat staan begrijpen): "En God schiep den mensch naar zijn beeld, naar het beeld gods schiep hij hen: man en vrouw schiep hij ze." (Genesis 12:27) Dat betekent niet dat hij hen als volwassenen schiep, maar als wezens van het mannelijk en het vrouwelijk geslacht.

Een opzienbarend aspect van het bovenstaande vers is overigens dat god tenminste een mannelijk en een vrouwelijk lichaam had, anders had hij man en vrouw niet naar zijn (haar?) beeld kunnen scheppen.

Het is alleszins voor de hand liggend dat de eerste twee (laten we het voor het gemak daarop houden) mensen als baby op aarde verschenen. Misschien werden zij wel gevoed door wolven (volgens de bijbelse metafoor maakte god de dieren vóór de mensen), zoals Romulus en Remus. Ze groeiden op, vonden in hun omgeving vruchten, noten e.d. (en misschien aten ze wel dode ratten of meeuwen, rauw of geroosterd), totdat ze in hun puberteit kwamen. Toen ontdekte Adam (het jongetje) ineens dat Eva (het meisje) anders in elkaar zat dan hij, hij begon te fantaseren en haalde Eva over om wat te experimenteren. Eva had daar waarschijnlijk wel zin in, want verstoppertje en krijgertje spelen begon langzamerhand te vervelen.

Dat viel met name Eva tegen. Het was allemaal nogal pijnlijk, zeker toen ze zwanger raakte. Ondanks het feit dat god gezegd had dat ze zich moesten vermenigvuldigen (Genesis 1:28), voelde het toch niet lekker - vandaar ook dat het boek Genesis (3:16) god liet zeggen: "met smarte zult gij kinderen baren; en tot uwen man zal uwe begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben."

En zo wordt in de eerste 4 hoofdstukken van het eerste bijbelboek de vrouw al meteen diverse malen als ondergeschikt opgevoerd. Eva zou immers Adam verleid hebben (dat smoesje wordt nog steeds gebruikt, wanneer een vrouw verkracht is: "ze lokte het zelf uit" of woorden van gelijke strekking), wat diverse malen herhaald wordt en bovendien krijgt de man ook nog eens heerschappij over haar.

De verjaging uit de Hof van Eden kan dan ook niets anders zijn dan het einde van de kinderlijke onschuld van de eerste mensen. Iedereen die zich herinnert kind te zijn geweest, weet nog (of kan het zich tenminste voorstellen) wat een teleurstelling het was om te ontdekken dat het in het leven niet ging om leuke spelletjes, maar om -vaak erg harde- strijd om het bestaan.

Geen opmerkingen: