vrijdag 9 november 2007

Nog geen kontkrampen van al dat gedraai?

En weer geeft de partij van de slapjani, de PvdA, er blijk van het draaikonten nog niet verleerd te zijn. Je zou bijna denken dat de PvdA-kamerleden geselecteerd zijn op hun kontdraaicapaciteiten. Het wordt nu langzamerhand duidelijk waarom enkele jaren geleden zo dik de nadruk gelegd werd op dat 'lekkere kontje' van Wouter Bos...

Toen minister Verburg van Landbouw (Landbouw? Wat heeft dat nou met het vermoorden van dieren te maken?) van plan was om eenmalig drukjacht op everzwijnen toe te staan (er zouden er te veel zijn. Volgens mij zijn er veel meer te veel honden en katten in Nederland!) was de PvdA-fractie tegen en diende zij zelfs een voorstel in om de drukjacht op de Veluwe te verbieden, dat een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer.

Bij een spoeddebat gisteren bleek echter dan de PvdA wél achter het plan van Verburg staat. (de Volkskrant vandaag)

Zou aan die ommezwaai een geheim achterkamertjesoverleg tussen B & B (Balk en Bos) vooraf zijn gegaan?

Balkenende heeft een goede keus gemaakt met de PvdA als coalitiepartner. Een dergelijke flexibiliteit is precies wat hij nodig heeft voor zijn onmenselijke neoliberale politieke agenda. Vroeger (in de jaren 1960 en 1970) kon je vóór of tegen de ideeën van de PvdA zijn, maar die waren duidelijk. Tegenwoordig is dat voor gewone burgers onmogelijk, want de partij zélf keert zich regelmatig tegen haar eigen ideeën, zodat het ondoenlijk is om te weten wáár je voor of tegen moet zijn.

Geen opmerkingen: